THOR'S HAMMER (Thorovo kladivo)
EPIZODA č. 10
Scénář: Katharyn Powers
Režie: Brad Turner

Premiéra: 26. 9. 1997
Česká premiéra: 10. 5. 2000

Postavy: plukovník Jonathan „Jack“ O'Neill (Richard Dean Anderson), dr. Daniel Jackson (Michael Shanks), kapitán Samantha Carterová (Amanda Tapping), Teal'c (Christopher Judge), generálmajor George Hammond (Don S. Davis), Kendra (Galyn Görg), Unas (Vincent Hammond), Gairwyn ( Tamsin Kelsey), Thor (Mark Gibbon), hlas Unase (James Earl Jones)

Planeta: Cimmerie [Cimmeria] (P3X-974)
Kultura: Cimmeřané

Technologie/Zbraně: Thorovo kladivo


Stručný náhled děje:
Podle mýtů z celého světa to vypadá, jako by existovaly dva různé druhy bohů z hvězd. Tyrani - Goa'uldi a nositelé kultury, kteří se svou technologií snažili prospívat lidem - např. bůh Thor. Na popud Teal'ca se tým SG-1 vydává na planetu Cimmerii (P3X-974), která je pro všechny Goa'uldy a Jaffy zakázanou planetou. Ukáže se, že jejich cíl byl správný - Cimmerie je jedna z planet pod ochranou Asgardů - Thorovy rasy. Ihned po příchodu je Teal'c zachycen paprskem z jakéhosi sloupu ve tvaru kladiva, stojícího přímo před bránou. O'Neill mu chce pomoci, ale než to stihne udělat, jsou oba přeneseni paprskem do podzemního labyrintu. Ukáže se, že labyrint obsahuje Thorovo kladivo, asgardské zařízení, které z labyrintu nepropustí žádného Goa'ulda, ať už v hostiteli nebo v Jaffovi. Vypadá to, že pro Teal'ca není cesty ven. A navíc nejsou v labyrintu sami. Číhá zde na ně smrtelné nebezpečí v podobě Unase, člena starobylé divoké rasy, jejíž příslušníci byli prvními hostiteli Goa'uldů.

Podrobný obsah epizody:
Všichni členové SG-1 jsou shromážděni v kanceláři generála Hammonda. Daniel jim vysvětluje svou teorii o původu hvězdných bran. Podle něj brány nestvořili Goa'uldi, ale nějaká jiná vyspělá rasa a Goa'uldi je pouze využili ke svým výbojům. Daniel dále tvrdí, že podle mýtů z celého světa to vypadá, jako by existovaly dva různé druhy bohů z hvězd. Tyrani, kteří se svými poddanými nakládali jako s dobytkem a využívali své techniky k jejich ovládání (Goa'uldové) a nositelé kultury, kteří se svou technologií snažili prospívat lidem. Zemi nenavštívili v minulosti jen zlí bohové - Goa'uldi, ale i ti dobří, kteří měli lidstvo rádi. Daniel říká, že někteří z dobrých bohů, kteří pomáhali lidem, mohli také používat brány a mohli by ještě někde být. Podle něj jde o Vikingy.Ve skandinávské mytologii byli bohové mocní válečníci. Legendy vyprávějí, že bůh Thor byl velkým přítelem lidí a chránil je před Etiny, bytostmi s velkou mocí a znalostmi, nepřátelskými lidstvu. Používal zbraň zvanou Thorovo kladivo. Když bůh Thor vrhl to kladivo, mělo údajně hřmít a blýskat se. To by mohlo naznačovat nějaký vyspělý typ energetické zbraně.

Teal'c všem oznámí, že znamení kladiva už viděl na planetě Cimmerii. Je to pro Jaffy a Goa'uldy zakázaná planeta. Kdysi se tam něco Goa'uldům přihodilo, o čem nechtějí mluvit. Každý Jaffa se učí adresu tohoto světa, aby se zajistilo, že tam nepůjde.

Vypadá to, že mytologie má reálný základ. Generál Hammond dává svolení k misi na Cimmerii. SG-1 dostává od Hammonda čtvercovou krabičku, na jejímž víku je zobrazen symbol pro výchozí bod Země a čtyři lidské postavy. Je to dar pro přátelské cizince v případě, že se SG-1 podaří navázat s nimi kontakt.

SG-1 projde bránou na Cimmerii. Před bránou a DHD je vysoký zdobený sloup ve tvaru kladiva, který má ve své hlavici velký bílý krystal. Kolem brány právě prochází několik Cimmeřanů, kteří uvítají tým smíchem. Členové SG-1 se tváří zmateně. Náhle začnou Cimmeřané sborově volat Thora a hledí ke sloupu. Sloup začne vydávat dunivý zvuk a vypadá to, že se nějak nabíjí. O'Neillovi se to přestává líbit a chce, aby Daniel zadal adresu domů. Daniel se otočí zády ke sloupu a chce začít zadávat adresu. Náhle z bílého krystalu v hlavici sloupu vytryskne modrý energetický paprsek a postupně scanuje členy SG-1. Nejprve Jacksona, pak Carterovou a O'Neilla. Nakonec se zastaví u Teal'ca. Najede na jeho břicho a zvuk se změní, je nyní vyšší. Teal'c se zmítá v bolestech a nemůže se hnout z místa. Jack se k němu rozběhne a chce do něj strčit, aby ho dostal z dosahu paprsku. Náhle však paprsek zmizí a s ním i Teal'c a O'Neill. Cimmeřané utíkají od brány. Zůstává tam jen překvapená a šokovaná Carterová s Jacksonem.

Daniel si prohlíží sloup. Domnívá se, že sloup je zřejmě oním Thorovým kladivem. Říká zdrceně Carterové, že Jack s Teal'cem jsou asi mrtví. Ta se s takovým závěrem nechce smířit. Chce, aby se vrátili pro pomoc a přivedli na Cimmerii další SG týmy. Náhle jsou přerušeni v debatě, když spatří, že k nim
přijíždí žena na koni a za ní přibíhají další Cimmeřané.

Žena je přivítá. Jmenuje se Gairwyn a je paní místního panství. Její manžel je na výpravě. Domnívá se, že Sam a Daniel jsou bohové, kteří přišli z [Thorvangu], Thorova sídla ve hvězdách. Daniel a Sam jí sdělují, že přišli ze Země - Midgardu, a že tedy mohou mít společné předky. Žádají Gairwyn o pomoc při hledání Jacka a Teal'ca. Gairwyn si mylela, že Daniel a Sam přišli na Cimmerii záměrně, aby se zbavili dvou Etinů - Goa'uldů. Sam a Daniel ji vysvětlují, že to není pravda a že to jsou jejich přátelé. Bohužel Gairwyn neví, jak kladivo funguje, ale zavede je za Kendrou, jedinou obyvatelkou Cimmerie, která má s Thorovým kladivem zkušenosti.

Mezitím se Jack a Teal'c proberou v tmavém podzemním labyrintu, kam byli přeneseni paprskem.
Teal'cova goa'uldí larva na tom není nejlépe. Je vylezlá napůl z vaku, kterou má Teal'c na břiše a vydává pištivé zvuky. Paprsek způsobil Goa'uldovi velké bolesti. Náhle se Jack prudce otočí, když se za ním objeví světlo. Objevuje se vikingský válečník. Říká jim, že je Thor, vrchní vlitel asgardské flotily a že nejvyšší rada Asgardů označila Cimmerii za bezpečný svět pro vývoj myslících druhů a že Vládci Goa'uldů o tom byli informováni. Za porušení zákazu přístupu na planetu je trestem smrt. Jack mu říká, že nejsou Goa'uldi, ale Thor nereaguje a pokračuje ve svém monologu. Jack zjistí, že Thor je vlastně hologram. Thor jim dále sděluje, že labyrint je teď jejich vězením a že jejich technika v něm nebude fungovat. Nebudou zde mít žádné pohodlí, jen základní výživu a čas. Až je taková existence unaví, mají jít do síně Mjollnir a postavit se kladivu. Z podzemního labyrintu není úniku. Jen hostitel může toto místo opustit živý. Pak obraz Thora zmizí. O'Neill s Teal'cem se vydávají na průzkum labyrintu.

Carterová, Jackson a Gairwyn dorazí k obydlí Kendry. Spatří Kendru, která si nasazuje na ruku zvláštní kulaté zařízení, a ruku namíří na čelo mladého chlapce. Sam a Daniel jsou zděšeni a Sam namíří na Kendru zbraň. Gairwyn oba uklidňuje. Kendra se na ně podívá a pak se opět věnuje chlapci. Z kulatého zařízení vytryskne oranžový paprsek. Kendra ho namíří na zraněnou chlapcovu ruku. Poté, co je léčebný zákrok u konce, paprsek zmizí a Kendra si sundá léčebné zařízení z ruky. Chlapec už na nic dál nečeká a uteče, protože přesto, že mu Kendra pomohla a vyléčila ho, má z ní strach. Gairwyn s Jacksonem a Carterovou jdou ke Kendře. Kendra jim jde vstříc a vítá se s Gairwyn. Ta jí představuje Sam a Daniela.
Ukáže se, že Kendry se kdysi zmocnil Goa'uld. Ale po příchodu na Cimmerii Thorovo kladivo odstranilo Goa'ulda z jejího těla a tak ji uzdravilo. Sam a Daniel jí zpočátku nedůvěřují. V Danielovi ale svitne jiskřička naděje. Když se to povedlo jednou s Kendrou a přežila to, mohlo by se to povést i s jeho ženou Sha're. Kendra jim vypráví celý svůj životní příběh. Sam a Daniel jí žádají o pomoc. Kendra se zdráhá, když se dozví, že jedním z jejich zmizelých přátel je Jaffa. Nakonec však svolí, po poradě s runami a poté, co dostane znamení od Thora (vítr a hřmění), a odvede je po menším bloudění horami až k podzemnímu labyrintu, ve kterém se nachází Thorovo kladivo. Není to vlastně kladivo v pravém slova smyslu, ale vchod ve tvaru kladiva, který vysílá jakési energetické paprsky, které zabijí Goa'ulda, ale hostitele nechají naživu.

Mezitím O'Neill s Teal'cem prozkoumávají podzemní labyrint. Dojdou až na místo, kde je tůň. Na břehu leží pohozené zbytky kostí a mrtvé goa'uldí larvy. Oba prohlížejí hrůzný nález. Podle Teal'ca ti Goa'uldi zemřeli se svými hostiteli. Stopy na kostech pocházejí od řezného nástroje, ale ne kovového. Vypadá to, že je zanechaly velké silné zuby. Ta těla nezemřela přirozenou smrtí. Něco je zabilo a sežralo. Poté, co si prohlídnou ostatky, odcházejí od tůňky. Za velkým balvanem přímo na břehu tůňky se pohne velká ruka s dlouhými drápy, která zjevně nepatří člověku. Ukáže se, že nejsou v labyrintu sami. Žije zde obrovský humanoidní tvor, kterého vyrušili. Nakonec dochází k nevyhnutelnému, a Jack s Teal'cem se setkávají s obrovským tvorem. Je to Unas - Ten První. Je považován za prvního hostitele a stal se mýtem. Podle legend má prý schopnost regenerace. Unas nabízí Teal'covi, ať zabije Jacka a že spolu budou hodovat. Teal'c odmítá a oba začnou na Unase střílet. Po chvíli Unas padne k zemi. Teal'c si ho prohlíží a říká Jackovi, že Unas je mrtvý. Oba pak odcházejí chodbou pryč. Unas zůstává. Náhle mu zažhnou oči. Ten První žije...

O'Neill a Teal'c stále putují chodbami labyrintu. Náhle se proti nim v chodbě objeví Unas, který stačil zregenerovat. Jack a Teal'c po něm začnou střílet. Unas couvá chodbou a zarývají se do něj kulky. Ustupuje do jedné z chodeb. Jack s Teal'cem se vydávají na opačnou stranu. Nakonec dorazí až do síně Mjollnir, ve které je umístěno Thorovo kladivo-průchod. O'Neill jím projde. Teal'c jde za ním, ale před kladivem se zastaví. Před O'Neillem se mezitím otevřou velké dveře - východ z labyrintu. Teal'c chce projít za Jackem, ale v prostoru kladiva je zachycen v jakémsi silovém poli červené barvy. Nemůže se pohnout a křičí bolestí. O'Neill se rozběhne, strčí do Teal'ca a vytlačí ho ze silového pole zpět před kladivo a tím mu zachrání život. Do místnosti se chodbou blíží Unas a odřízne jim cestu. Pro Teal'ca není úniku - buďto kladivo nebo Unas.

Kendra, Jackson a Carterová konečně doráží ke kýžené hoře, ve které je ukryt podzemní labyrint. Je tam vchod do jeskyně a nad ním je reliéf symbolu kladiva. Konečně jsou na místě. Všichni vejdou do jeskyně.

V síni Mjollnir se Unas s řevem vrhne na Jacka a Teal'ca. Jacka odhodí stranou a ten zůstává ležet omráčený na zemi. Teal'c ho udeří tyčovou zbraní. Perou se spolu a nakonec se Teal'covi podaří Unase odstrčit směrem ke kladivu. Mezitím se vzpamatoval i omráčený O'Neill. Oba začnou na Unase střílet. Do Unase se zarývají kulky a ten ustupuje ke kladivu. O'Neill a Teal'c po něm stále střílejí. Unas nakonec dovrávorá až těsně před kladivo. O'Neill a Teal'c neustávají ve střelbě. Unas stojí těsně před kladivem, otočen k němu zády. Zapírá se oběma rukama o stěny, aby se nedostal dovnitř průchodu-kladiva. Je vyčerpaný a oslabený důsledkem četných střelných ran, které mu způsobil O'Neill s Teal'cem.

Daniel, Sam a Kendra stojí před vchodem do labyrintu. Z nitra hory se ozývá střelba. Jack a Teal'c mají zjevně problémy. Snaží se otevřít dveře do labyrintu, ale nedaří se jim to. Kendra zkouší poslední možnost. Jde ke stěně, položí obě ruce do otisků dlaní ve skále blízko dveří a pronese formuli: "Řado run, co máš tu moc, pošli duhu na pomoc." Dveře se otevřou. Trojice spěchá do síně s Thorovým kladivem.

Unasovi se opět vracejí síly a chce se vrhnout na O'Neilla a Teal'ca. Teal'c proti němu vyběhne a vtlačí ho do prostoru kladiva. Kladivo se aktivuje a Unas je zachycen silovým polem. Teal'c tam Unase drží a je také postupně vtahován do silového pole. Unas nakonec stáhne Teal'ca k sobě. V tom z druhé strany přicházejí Jackson, Carterová a Kendra a naskytne se jim hrůzná podívaná. O'Neill se rozběhne a na poslední chvíli vytáhne Teal'ca ze silového pole zpět do bezpečí a zachrání mu tak opět život. Unas v poli zůstává a zmítá se v bolestech. Po chvíli se kladivo vypne a Unas padne k zemi. Goa'uld je mrtvý a Unas umírá také, protože už není schopen regenerace. Daniel, Sam a Kendra vcházejí průchodem-kladivem do místnosti.

Sam představuje Jackovi a Teal'covi Kendru. Daniel nadšeně dodává, že kladivo ji zbavilo Goa'ulda
a že je to obrovská šance pro Sha're a Skaaru. Jack však zchladí jeho nadšení s tím, že teď je tu Teal'c a že potřebuje jejich pomoc. Musejí zničit kladivo. Teal'c navrhuje, že zůstane v labyrintu, ale Jack to odmítá. Daniel se podívá na Teal'ca. Je to pohled plný emocí. Ví, že zničení kladiva je jediná možnost, jak dostat Teal'ca ven. Ví však ale také, že to zároveň znamená konec jeho nadějí na záchranu Sha're. Jack podává Danielovi Teal'covu tyčovou zbraň s tím, ať jde ven a z druhé strany vystřelí na kladivo, protože v místnosti s kladivem tyčová zbraň nefunguje.

Daniel projde kladivem a z druhé strany na něj namíří tyčovou zbraň. Váhá s výstřelem. Je to pro něho velice těžká volba, možná jedna z nejtěžších v jeho životě. Buď okamžitá a jediná možnost záchrany Teal'ca - jeho přítele, nebo vzdálená, ale nadějná možnost záchrany jeho milované ženy někdy v budoucnosti. Nakonec aktivuje tyčovou zbraň a vystřelí na kladivo. To je obklopeno modrými paprsky a vydává vysoký zvuk. Náhle je po všem. Paprsky zmizí a zvuk utichne. Daniel sklopí zbraň.
Teal'c projde kladivem bez úhony. Výstřel z tyčové zbraně ho dokázal zničit. Všichni si oddechnou. 

Před bránou se tým SG-1 loučí s Kendrou. Ta jim dá na památku kamínek s vyrytou runou. Daniel jí dá na oplátku krabičku, kterou jim dal s sebou generál Hammond a říká, že je to vlastně pro Thora.
Všichni se loučí a SG-1 odchází bránou domů.

Přepis epizody

Fakta a zajímavosti:
-- navštívená planeta: Cimmerie (P3X-974), obyvatelé: Cimmeřané
-- podle Jacksona hvězdné brány nestvořili Goa'uldi, ale nějaká jiná vyspělá rasa a Goa'uldi je pouze využili ke svým výbojům. 
-- podle mýtů z celého světa to vypadá, jako by existovaly dva různé druhy bohů z hvězd. Tyrani, kteří se svými poddanými nakládali jako s dobytkem a využívali své techniky k jejich ovládání (Goa'uldi) a nositelé kultury, kteří se svou technologií snažili prospívat lidem. Zemi nenavštívili v minulosti jen zlí bohové - Goa'uldi, ale i ti dobří, kteří měli lidstvo rádi. Podle Daniela jde o Vikingy.Ve skandinávské mytologii byli bohové mocní válečníci. Legendy vyprávějí, že bůh Thor byl velkým přítelem lidí a chránil je před Etiny, bytostmi s velkou mocí a znalostmi, nepřátelskými lidstvu. Používal zbraň zvanou Thorovo kladivo. Když bůh Thor vrhl to kladivo, mělo údajně hřmít a blýskat se. To by mohlo naznačovat nějaký vyspělý typ energetické zbraně.
-- čtvercová krabička, na jejímž víku je zobrazen symbol pro výchozí bod Země a čtyři lidské postavy 
je dar pro přátelské cizince v případě úspěšného navázání kontaktu. Připravil ji Saganův institut a je to vlastně takový pozdrav. Je tam vše o lidech, vysvětluje to různé pozemské kultury, náboženství a
mytologie.
-- Cimmerie je pro Goa'uldy a Jaffy zakázaná planeta. Všichni Jaffové se učí adresu této planety, aby se zajistilo, že tam Goa'uldi nepůjdou. Na Cimmerii se stalo něco, o čem žádný Goa'uld nemluví.
-- [Thorvang] - Thorovo sídlo ve hvězdách (podle Cimmeřanů)
-- Midgard - Země (podle Cimmeřanů)
-- Thorovo kladivo, zařízení skládající se ze dvou částí. První je vysoký zdobený sloup ve tvaru kladiva, který má ve své hlavici velký bílý krystal. Je umístěn hned před bránou a DHD. Má za úkol prověřit nově příchozí a zjistit, zda mezi nimi není Goa'uld. Poté, co je aktivován (zřejmě jde o hlasovou aktivaci zařízení, kdy Cimmeřané hlasitě vyvolávají Thora), sloup začne vydávat dunivý zvuk a vypadá to, že se nějak nabíjí. Pak z bílého krystalu v hlavici sloupu vytryskne modrý energetický paprsek a skenuje
příchozí. Pokud zjistí přítomnost Goa'ulda (jak v hostiteli, tak v těle Jaffy), přenese je do podzemního labyrintu ukrytého v nitru hory, kde je samotné Thorovo kladivo. To se nachází v síni Mjollnir. Je to vlastně jakýsi průchod ve tvaru kladiva. Pokud jím chce projít Goa'uld nebo Jaffa, je zachycen v jakémsi silovém poli červené barvy. Goa'uld je nakonec zničen a odejít může jenom hostitel. U Jaffů je to problém, protože pokud přijede Jaffa o goa'uldí larvu, která nahrazuje jeho imunitní systém, do několika hodin zemře. Kladivo na Cimmerii umístili Asgardové na ochranu obyvatel, proti Goa'uldům. V labyrintu nefungují goa'uldské zbraně (např. tyčová zbraň). Pozemské, které se zdály tvůrcům labyrintu zřejmě příliš primitivní, v labyrintu fungují. Po zničení kladiva tyčovou zbraní byla jeskyně uzavřena, aby bylo zařízení ochráněno před Goa'uldy.
-- Thor je vrchní velitel asgardské flotily.
-- Nejvyšší rada Asgardů označila Cimmerii za bezpečný svět pro vývoj myslících druhů jednohlasným výnosem [éra] 40-73-29. Vládci Goa'uldů o tom byli informováni. Goa'uldi mají zakázán přístup na planetu pod hrozbou trestu smrti. 
-- Kendra - obyvatelka planety Jebana (Jebanna). Jako malé a velmi krásné dítě byla objektem zájmu Goa'uldů jako potencionální hostitel. Kněží ji schovali v chrámu a naučili ji určité techniky, jak se alespoň částečně bránit úplnému ovládnutí Goa'uldem. Marduk zaútočil na chrám, kde kněží Kendru schovávali.
Díky jejím učitelům v chrámu, Goa'uld, který se zmocnil jejího těla, nedokázal úplně ovládnout její mysl. Její osobnost částečně zůstala. Kendra se stala jeho vnitřním hlasem a našeptávala Goa'uldovi, že na Cimmerii se skrývá veliké bohatství. Nakonec přišli před 10 lety na Cimmerii a Thorovo kladivo ji zbavilo Goa'ulda. Ona pak zůstala žít na Cimmerii a od té doby ctí Thora a jeho lid. Kromě Gairwyn se jí však lidé vyhýbají, protože se jí bojí. Žije sama v horách a lidé ji navštěvují, jen kvůli jejím léčitelským schopnostem.
-- goa'uldské léčebné zařízení, má kulatý tvar zhruba velikosti dlaně a úchyt, aby šlo nasadit na ruku. Přikládá se na dlaň a aktivuje se vůli, kdy se uvede do chodu léčivý paprsek. Kendra je schopna úspěšně používat toto zařízení.
-- Unas - Ten První, obrovský humanoidní tvor. Unas je považován za prvního hostitele. Zrodil se ze stejných zárodečných vod jako Goa'uldi. Stal se mýtem. Podle legend má Unas schopnost regenerace. 
K přežití využívá dlouhá období spánku, takže muže přežít i víc než tisíc let. Má zelenou krev.
-- Goa'uldi nepoužívajli jen lidské hostitele. Byli i mnohem starší druhy, které používali.

Slovníček:
Etinové = Goa'uldi (cimmerijský název)
průchod = cimmerijský název pro hvězdnou bránu

Oblíbené citáty: 
Gairwyn: "Na bohy jste dost malí!"
Gairwyn: "You're a little short for gods."

O'Neill: (poté, co zjistí, že Thor je hologram) "Teal'cu, dovolali jsme se na záznamník."
O'Neill: "Teal'c, I think we just got the answering machine."

O'Neill: "Voda. Dej jí dost času a zničí zdi. I takové jako tyto. Takže za pár set let jsme volní."
O'Neill: "Water. Give it enough time it'll bring down walls. Even walls just like that. So in a couple hundred years we'll be free."

Unas: "Já znám tajemství labyrintu. Můžu vám pomoci uniknout."
O'Neill: "Mapa by stačila." (a střelí po něm)
Unas: "I know the secrets of the labyrinth. I could help you escape."
O'Neill: "A map would be nice." (and shoots him)

Hodnocení:
Sovog: 5/5


Věra: 4/5 
Výborná epizoda. První setkání s Thorem a Unasem.

Johny Idler: 4/5
Díl, který zaujme. První, i když zatím nepřímé, setkání s Asgardy. Představení Unasů a nová fakta o Goa'uldech. No a i troška akce.
předchozí epizoda | následující epizoda


Zpět na EPIZODY | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.