THE BROTHERHOOD (Bratrstvo)
EPIZODA č. 16
Scénář: Martin Gero
Režie: Martin Wood

Premiéra: 3. 1. 2005 (Kanada, The Movie Network), 25. 2. 2005 (USA, Sci-fi Channel)
Česká premiéra: 12. 12. 2008

Postavy: dr. Elizabeth Weirová (Torri Higginson), major John Sheppard (Joe Flanigan), dr. Rodney McKay (David Hewlett), poručík Aiden Ford (Rainbow Sun Francks), Teyla Emmagan (Rachel Luttrell), dr. Carson Beckett (Paul McGillion), dr. Radek Zelenka (David Nykl), velitel Acastus Kolya (Robert Davi), Allina (Jana Mitsoula), Simear [Sanir?] (Laura Mennell), seržant Bates (Dean Marshall), seržant Stackhouse (Boyan Vukelic), technik (Chuck Campbell), Porta (Grahame Andrews), Astrum (John Tierney), Tathal (Simon Longmore)


Obsah epizody:
V dávné minulosti ukrývají mniši – členové tajného bratrstva vzácný předmět v zapečetěné komoře. Hned nato jsou uneseni paprskem při wraithském nájezdu a tajemství dávní skrýše mizí s nimi.

V současnosti doktor McKay spolu s archeoložkou Allinou zkoumá předměty a historické knihy, které zbyly po tajném bratrstvu na planetě Dagan - jedné z pěti planet, kde by se podle Janusova záznamu mělo nacházet ZPM. McKay předpokládá, že právě toto zařízení Antiků je oním pokladem střeženým Bratrstvem, a chce jej za každou cenu najít.

Na Genii se Kolya dozvídá od špeha nasazeného mezi Sudariany, obyvateli Daganu, že se zde opět objeví Atlantiďané. Přestože k tomu nedostal příkaz od Cowena, vydává se Kolya za nimi a chce jim v získání ZPM zabránit.

Na Atlantidě doktor Zelenka zkoumá podivné chování některých přístrojů (přitom si česky zanadává na kolegy herce) a objeví senzory pro dálkové zkoumání vesmíru. Allina vypráví týmu pověst o patnácti mniších, kteří měli střežit před Wraithy posvátný předmět. V obavě, aby tajemství pokladu nezmizelo s nimi, zanechali po sobě vodítka. Vytvořili devět kamenů, které po spojení měli ukázat tajnou skrýš. Zatím však byly objeveny pouze tři. McKay s Allinou zkoumá desku, do níž mají být kameny zasazeny a vytvořit tak mapu. Zjistí, že kameny byly zakopány v mřížce, čímž lze vytipovat další místa pro kopání. Kolya s pomocníky vše z dálky sleduje, ale pokladu se chce zmocnit silou až po jeho objevení. Allinina pomocnice Simear varuje, že by při hledání neměly pomáhat cizincům, kteří chtějí posvátný předmět odnést. Pátrání ale pokračuje a jednotlivé kameny jsou vynášeny na světlo. Allina zkoumá nástěnný plán daganských vesnic a prosí McKaye o pomoc. Rodney je Allinou přitahován, takže je ochotný spolupracovat a vypráví jí o příchodu lidí na Atlantidu. Na jednom z označených míst najde tým znak Bratrstva a nápis v písmu Antiků, obsahující varování před vstupem do komory řádu. Přesto je vchod otevřen a průzkumníci sestupují do podzemí. Uvnitř vloží McKay s Allinou osm kamenů do příslušných míst a vloží ruce do připravených otvorů, ale nic se neděje – je třeba najít poslední kámen.

Ford, hlídající vchod, je zasažen otrávenou šipkou a omdlí. McKay zkoumá “mapu“ a tvrdí, že se jedná o symboly adresy pro hvězdnou bránu. Devátý kámen se tedy nachází na jiné planetě. Ford se probere a napadne přicházející Genie, Kolya jej však odzbrojí a obsadí východ z krypty. Chce po majorovi a ostatních, aby pomohli najít ZPM pro Genii. Allina obviní Simear, že je zaprodala za odměnu Geniům, a ta to potvrdí. McKay u Kolyi dosáhne, že vytáhne jeho a obě Daganianky – ovšem i s vybavením celého týmu včetně vysílaček.

Zelenka hlásí, že dálkové senzory po propojení s počítačem odhalily wraithskou loď o velikosti stíhačky, která do 27 minut doletí k městu. Doktor Beckett, vybavený genem Antiků, musí přes svoje protesty řídit jeden puddle jumper a se seržantem Batesem letí vstříc nepříteli. McKay se na DHD pokouší vytočit adresu podle mapy, ale nefunguje to. Allina se domnívá, že se možná o adresu brány vůbec nejedná. Znovu zkoumá nástěnnou mapu Bratrstva a dojde k závěru, že symboly adresy je třeba přiřadit k rozmístění jednotlivých kamenů. McKay rozpozná v rozmístění pradávný symbol a podaří se mu zúžit místo pátrání po devátém kameni. Vyžádá si nůž a prostor znázorňující zónu pátrání vyřízne – nejednalo se o mapu, ale o skrýš samotnou.

Nad Atlantidou stíhačka sestřelí další jumper s Markhamem a Smithem. Doktor Beckett se snaží stíhačku zaměřit a Zelenka zjistí, že Wraithové město skenují. Beckett střílí a stíhačka vybuchne, ale v důsledku autodestrukce; předtím ovšem stačila vyslat příslušná data.

Ford, který se s Teylou snaží najít další východ z krypty, najde v oděvu oslepující granáty. Kolya s McKayem a oběma ženami se vrací do krypty a McKay se pokouší uspořádat kameny ve správném pořadí. Varuje před ukvapeným postupem, ale Kolya přikáže svému pomocníku Prenosovi kameny uspořádat a aktivovat dveře. Prenosovi se však po položení rukou do drážek objeví na dlaních obrazce a padá mrtev - sestavil kameny nesprávně. Kolya chce za každou cenu vchod otevřít a nechá správné pořadí zkoušet na vězních. Sheppard zkouší kameny jako první, za McKayovy pomoci a díky podobnosti hádanky se starým testem z Mensy se mu podaří uspět a ze dveří vyjede ZPM. Ford nohou odpálí oslepující granát a Geniové jsou přemoženi. Sheppard slíbí, že do hodiny pošle do skrýše vesničany, Kolyu nezabije a jen ho varuje, aby mu už nepřišel do cesty. Při odchodu ale tým přepadnou ozbrojení vesničané a Allina žádá vrácení ZPM. Ukáže se, že je představenou Bratrstva, které bylo na základě nalezených starých zápisů obnoveno a snaží se dokončit dílo svých předchůdců. Odmítne argumenty McKaye i Shepparda o potřebě obrany Atlantidy – lidé ji sice obývají, ale nejsou pravými předky. Allina si vynutí vydání ZPM a odchází se svými lidmi, aby je znovu ukryla na jiném světě. Po návratu Weirová informuje Shepparda o střetu se stíhačkou a Zelenka ukáže, co objevily senzory – tři mateřské lodi Wraithů, které do dvou týdnů doletí k Atlantidě.

Přepis epizody v originále: najdete na stránkách Gatenoise
České titulky (DVD ripy): najdete na stránkách Stargate Subtitles Site
Fakta a zajímavosti: zatím není k dispozici

Oblíbené citáty:
Zelenka: "What did you touch?"
[Aaron?]: "Nothing. I didn’t touch anything."
Zelenka: "Ježiši, já s těma hercema nemůžu dělat!"

Weir: "OK, well, keep me in the loop."
Zelenka: "You are the loop."

McKay: "I’m heading to bed."
Sheppard: "Ah, which bed might that be?"
McKay: "Hmm… what?"
Ford: "Think the leader might have a little crush on you… doctor."
McKay: "She does?"
Teyla: "It is very clear to us all."
McKay: "It is?"
Sheppard: "To everyone but you apparently."
McKay: "Well, should I have, um… I mean… are you sure about this?"
Sheppard: "Yeah, pretty sure."
McKay: "What should I do?"
Sheppard: "You don’t know what to do?"
McKay: "I know what to do eventually. I mean what should I do now? Should I say something tonight?"
Sheppard: "Tell you what valentine. Wait till tomorrow… you’ll be more on your game after you get some rest."
McKay: "Oh… right. Right… Good answer. Good night."

Kolya: "Dr McKay, so wonderful to hear your grating voice again. How’s the arm?"

Bates: "Are you ready?"
Beckett: "No, I’m not ready."
Bates: "You’re gonna do fine."
Beckett: "Is 'fine' going to be good enough?"

McKay: "Shut up, please. I’m trying to think."
Sheppard: "Don’t tell me to shut up, Rodney. My life’s at stake."
McKay: "Exactly. So simmer down and let me save it."
Sheppard: "Heard the term two heads are better than one?"
McKay: "It’s a common misconception."
Sheppard (to Kolya): "Give me the gun. I’ll shoot him myself."

McKay: "Oh, you’re right. How’d you know that?"
Sheppard: "It was on the Mensa test."
McKay: "You’re a member of Mensa?"
Sheppard: "No, I took the test."

Kolya: "The smart thing would be to kill me now."
Sheppard: "You’re right. I’ll tell you what… I’m gonna want points for this in the future. But if you ever do this again I will kill you. Deal?"

Zelenka: "We scanned the area with our deep space sensors and then..."
McKay: "We have deep space sensors?"
Zelenka: "Yeah. It’s a long story."
Weir: "And we found something else. Rather unsettling."
Sheppard: "I’m already unsettled. Show me."
McKay: "What are those?"
Zelenka: "Wraith hive ships. Three of them. The system analysis shows that..."
Sheppard: "Wait. Where are they headed?"
Weir: "If they maintain direction and speed, they’ll be over our planet within two weeks."

Hodnocení:
Vera: zatím neviděla
předchozí epizoda | následující epizoda


Zpět na STARGATE ATLANTIS | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.