THIRTY EIGHT MINUTES (Třicet osm minut)
EPIZODA č. 4 (4)
Scénář: Brad Wright
Režie: Mario Azzopardi

Premiéra: 30. 7. 2004 (USA)
Česká premiéra: 14. 11. 2008

Postavy: dr. Elizabeth Weirová (Torri Higginson), major John Sheppard (Joe Flanigan), dr. Rodney McKay (David Hewlett), poručík Aiden Ford (Rainbow Sun Francks), Teyla Emmagan (Rachel Luttrell), dr. Carson Beckett (Paul McGillion), Peter Grodin (Craig Veroni), dr. Radek Zelenka (David Nykl), Halling (Christopher Heyerdahl), Kavanagh (Ben Cotton), Simpsonová (Fiona Hogan), seržant Stackhouse (Boyan Vukelic), seržant Markham (Joseph May), technik (Edmond Wong)


Obsah epizody:
Puddle jumper se vrací do Atlantidy pronásledován Wraithy. Na palubě je Ford, McKay, Teyla a Markham se Stackhousem u řízení, major Sheppard je napaden mimozemským parazitem připomínajícím brouka, který se k němu přisál, a dosud se ho nepodařilo odstranit. Doktorka Weirová chystá karanténu a připravuje se na přílet jumperu. Ten se blíží k bráně a proniká do červí díry, ale v půli cesty se zastaví a zůstává napůl trčet venku. Podle McKaye se část motoru musela při zatahování zachytit o okraj brány, takže puddle jumper nemohl proniknout celý dovnitř. McKay s Teylou vytáhnou za vyčnívající paži z brány Forda, který už byl “uvnitř“ a nevnímal, co se děje. Loď uvízla uprostřed červí díry a nemůže se dostat do horizontu událostí, kde dojde k dematerializaci. Major při nárazu ztratil vědomí, Markham a Stackhouse jsou v přední části, není s nimi žádný kontakt a nelze se dostat k řízení. McKay upozorňuje, že do 38 minut se červí díra uzavře a loď se rozpůlí.

Ford referuje o průběhu mise a zkoumání stanice Wraithů. Ukázalo se, že šlo ve skutečnosti o loď, která mezitím odletěla, aby zahájila lidskou “sklizeň“. Několik Wraithů však na planetě zůstalo a došlo k přestřelce.

Weirová určuje Kavanagha, Grodina a Simpsonovou, aby začali problém s červí dírou řešit. McKay navrhne ještě českého vědce, jehož jméno si nedokázal zapamatovat (Weirová pohotově doplní – doktor Zelenka).

Major pozvolna nabývá vědomí a Ford mu říká, co se stalo. Připouští, že motor mohl být poškozen při přestřelce s Wraithy. Sheppard navrhuje použít řízení v levém kokpitu, ten je však mimo dosah.

Tým vědců zatíná pracovat. Grodin Beckettovi na jeho dotaz o materializaci odpovídá, že brána posílá pouze celé těleso, takže se v Atlantidě přední část nemůže materializovat, dokud celý puddle jumper nebude v horizontu událostí. Pokud by se brána deaktivovala, celá přední část by přestala existovat – a zbytek lodi by se po rozpůlení ocitl ve vakuu. Simpsonová navrhuje uzavřít přepážku, aby zadní část měla naději na přežití (i když by vzduch stejně unikal), než by vyslali druhou loď. Mezitím měl ovšem týž nápad i doktor McKay, který se pokouší zapnout mechanismus ručně ve stropě. Majorův stav se zhoršuje, ztrácí cit v nohou; hrozí, že pokud se parazita nezbaví, může zemřít ještě dříve než ostatní.

Doktor Zelenka provádí simulaci a žádá kolegyni (česky) o data. Pracuje na řešení, jak zatáhnout motory zpět ze zadní části lodi. Posílá pryč i Weirovou, aby ho nerušila, a vyžaduje (opět česky) aspoň tři datové moduly.

Sheppard prosí Forda, aby parazita odřízl, i když se to nepovedlo už na planetě. Tvor nezahynul ani po střelbě, který Sheppardovi přivodila jen další zranění, a postupně se uzdravoval. Zřejmě se živí životní silou lidí a regeneruje stejně jako Wraithové. Ford konzultuje další postup rádiem s Beckettem. Sheppard referuje, jak utíkali před Wraithy a tvor se na něho přisál ze stromu. Beckett navrhuje parazita osolit jako pijavici.

Vědci v Atlantidě se hádají a neodkáží dospět k řešení. Kavanagh naznačuje, že může být poškozen i motor a následně se přetížit. Je proti tomu, aby se McKay pokoušel spravit motor ručně, a bojí se, že by puddle jumper mohl po průletu bránou v Atlantidě vybuchnout. Simpsonová ale tvrdí, že takové riziko je minimální. Weirová jí dá za pravdu a Kavanagha “setře“.

Halling navštíví Weirovou žádá ji, aby umožnila Teyle provést rituály před smrtí. Weirová to odmítá dokud existuje naděje. Kavanagh si Weirové stěžuje, že ho ponížila před ostatními. Ta mu velmi tvrdě řekne, kde je jeho místo, a pohrozí mu uplatněním své pravomoci vedoucího kolonie a v nejhorším případě i vyhoštěním na pustou planetu.

Zelenka nachází způsob, jak řídit motory ze zadní části. McKay začíná pracovat a Ford se pokouší sejmout parazita ze Shepparda. Jód ani alkohol nezabírají, na sůl rozpuštěnou ve vodě tvor zareaguje a málem majora zabije. Při reakci motor na okamžik zabral a opět se zastavil, loď se posunula a v případě deaktivace brány hrozí výbuch nyní přímo uprostřed kabiny. Zbývá 15 minut.

Major se chce rozloučit: předpokládá, že je s ním konec, jinak by ho byl Wraith, kterému byl na planetě po přepadení parazitem vydán na milost a nemilost, určitě zabil. Ford navrhuje poslat majora za horizont událostí, kde bude v jakési “stázi“ až do rematerializace. Beckett se však obává tvorovy reakce na průchod bránou. Major navrhne použít přenosný defibrilátor: tvor se ho drží, dokud z něj může vysávat životní sílu. Až se Sheppardovi zastaví srdce, parazit by se měl pustit. Pak mohou debrifibrilovat znovu a srdeční činnost obnovit. Pokud se to nepodaří, pošlou ho za horizont událostí do stáze a bude oživen v Atlantidě.

Pokus je proveden, avšak tvor se nechce pustit. Nakonec však odpadne, Teyla ho odhodí a Ford do něj střelí. Ford opět provede defibrilaci, major však nenabývá vědomí a Teyla přejde s ním za horizont událostí. Zbývá 7 minut.

Záchranný tým se připravuje na převzetí a oživení majora. McKay se bojí, že motor nespraví, a doporučuje Fordovi přejít do stáze, což je lehčí smrt než dekomprese. Ten však odmítá. Necelé dvě minuty před uzavřením McKay přes své obavy zkouší spojit obvody - a úspěšně, motory se zasunou, ale puddle jumper se nehýbe; havárie jej připravila o hybnost. Zbývá necelá minuta – a Kavanagh navrhne otevřít zadní výstup, což vyvolá tah, který plavidlo postrčí do brány. Ford pošle McKaye do horizontu událostí a sám otvírá poklop vstupu. Parazit ožívá a chce se vrhnout na Forda, proud vzduchu jej však odhodí a puddle jumper vnikne do brány jen několik sekund před uzavřením. Major je oživen resuscitačním týmem v čele s Beckettem a uzdravuje se v nemocnici, kde ho navštěvuje jeho tým i s doktorkou Weirovou.

Přepis epizody v originále: najdete na stránkách GateWorld
České titulky (DVD ripy): najdete na stránkách Stargate Subtitles Site
Fakta a zajímavosti:
- setkáváme se tvořením, kterému se říká iratuský brouk. Dle antické databáze a výzkumu expedice bylo zjištěno, že kombinací lidské a iratuské DNA před mnoha miliony lety vznikli Wraithi. Stejně jako oni má iratuský brouk výjimečnou schopnost regenerace, své oběti se zakousne do krku a ta následně ztrácí pohyblivost, později, na následky krmení, dochází u oběti k úplnému selhání vnitřních orgánů. Na základě domněnky, že Wraithi vznikli zmutováním lidské a iratuské DNA, doktor Beckett vymyslí prototyp retroviru, který dokáže potlačit DNA brouka a navrátí tak subjektu jeho lidskou podobu
- poprvé zde dostal větší prostor i český vědec doktor Zelenka, který v této epizodě hovoří česky

Oblíbené citáty:
McKay: „To by šlo. A ten Čech, Čech, um, Čech, jehož jméno si nikdy nezapamatuju.“
Weirová: „Doktor Zelenka?“
McKay: „That's good. And the Czech, the Czech, um, the Czech whose name I can never remember.“
Weir: „Doctor Zelenka?“

Sheppard: „Co to je?“
Ford: „Uvízli jsme, pane.“
Sheppard: „Cože?“
Ford: „V bráně.“
Sheppard: „Chcete říct, že můj den může být horší?“
Sheppard: "What is that?“
Ford: "We're stuck, sir.“
Sheppard: "What?“
Ford: "In the gate.“
Sheppard: "You mean my day just got worse?“

Zelenka (k techničce česky): „Můžeš mi dát ta nejnovější data, prosím?“
Weirová: „Doktore Zelenko.“
Zelenka: „Omlouvám se, že jsem nebyl na briefingu, doktorka Weirová, nebyl čas...“
Zelenka (to technician in czech): "Můžeš mi dát ty nejnovější data, prosím?“
Weir: "Dr. Zelenka.“
Zelenka: "Apologies for not attending your briefing, dr. Weir, there was no time...“

Weirová: „Rozumím...můžu nějak pomoct?“
Zelenka: „Přestaňte mluvit, prosím.“ (česky) „Ne. Tak aspoň, aspoň tři mi dej!“
Weir: "Understood... What could I do to help"
Zelenka: "Stop talking, please.“ (in czech). "Ne. Tak aspoň, aspoň tři mi dej!“

Zelenka (česky): „To je vono! My to máme!“ (anglicky) „Doktor Zelenka kontrolní místnosti. Myslím, že něco máme.“
Zelenka (in czech): "To je vono! My to máme!“ (in english) „Dr. Zelenka to control room. I think I have something.“

McKay: „Zelenka. Proč si tohle jméno nemůžu zapamatovat?“
McKay: "Zelenka. Why can I never remember that name?"

Hodnocení:
Vera: 5/5
Poprvé ve fenoménu Stargate zazní čeština díky Davidu Nyklovi alias dr. Zelenkovi. :-)
předchozí epizoda | následující epizoda


Zpět na STARGATE ATLANTIS | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.