HIDE AND SEEK (Hra na schovávanou)
EPIZODA č. 3 (3)
Námět: Brad Wright a Robert C. Cooper
Scénář: Robert C. Cooper
Režie: David Warry-Smith

Premiéra: 23. 7. 2004 (USA)
Česká premiéra: 12. 11. 2008

Postavy: dr. Elizabeth Weirová (Torri Higginson), major John Sheppard (Joe Flanigan), dr. Rodney McKay (David Hewlett), poručík Aiden Ford (Rainbow Sun Francks), Teyla Emmagan (Rachel Luttrell), dr. Carson Beckett (Paul McGillion), Peter Grodin (Craig Veroni), Halling (Christopher Heyerdahl), Jinto (Reece Thompson), Wex (Casey Dubois), seržant Stackhouse (Boyan Vukelic), Marta (Meghan Black)


Obsah epizody:
Rodney McKay se propůjčil k pokusům doktora Becketta s jeho DNA, které u něho mají aktivovat gen Antiků. Pohrává si se zařízením, které našel v jedné laboratoři…

Elizabeth Weirová probíhá s Peterem Grodinem aspekty dalšího života v Atlantidě. Spatří doktora McKaye, jak padá z balkonu bez jakékoli úhony. Na hrudi má svítící zařízení, které mu zajišťuje osobní štít poskytující stoprocentní ochranu celého těla. Grodinova rána pěstí do obličeje nemá na McKaye žádný účinek, podle majora Shepparda ani střelba do nohy nepůsobila – McKay je doslova nezranitelný. Když si však chce zařízení sejmout, zjistí, že to nejde: ruka nepronikne štítem ani k přístroji, který jej generuje. A to není vše – když se chce v ošetřovně napít, nápoj po štítu steče. McKay nemůže vůbec jíst ani pít a hrozí mu smrt hladem či žízní jako novodobému Midasovi. Zařízení by se mělo ovládat myslí, ale McKay všechny instrukce bohorovně ignoroval a teď neví, jak se přístroje zbavit. Doktorka Weirová naznačuje, že se McKay štítu podvědomě zbavit nechce – Atlantida je stále většinou neprozkoumaná a děsí i Athosiany, kteří se bojí duchů předků. Weirová věří, že ve štítu je pojistka a že se sám vypne, až by McKayovi hrozila smrt.

Grodin instruuje řídící štáb o kódech aktivujících autodestrukci města pro případ, že by se Wraithové měli zmocnit Atlantidy a jediné brány vedoucí na Zemi.

Major Sheppard vypravuje athosianským dětem pohádku o noční můře v Elm Street a poté ukáže Teyle na videu pozemský fotbal. Mezitím si Hallingův syn Jinto spolu s kamarádem v noci hrají “na Wraitha a Shepparda“. Jinto při hře vejde do výklenku v neprozkoumaných dveřích – a od té doby není k nalezení. Halling prosí majora o pomoc a rozjede se pátrací akce. Weirová vyvolává Jinta rádiem, ten ale neodpovídá a navíc se na senzorech objevují podivné údaje. Světla zhasínají a dochází k výpadkům energie, Brána se bez zjevného důvodu sama aktivuje.

Teyla přivede athosianskou dívenku Martu, která prý viděla jakýsi “stín“. Majora Shepparda a Hallinga při pátrání cosi pomalu sleduje…

I další Athosiané viděli Stín. Halling zavolá sám rádiem Jinta a prosí ho, aby mu odpověděl. Žádá duchy města, aby se nezlobili a vrátili mu syna. Světla potemní a McKay omdlí – hlady.

Sheppard při obchůzce sám pozoruje temnou masu, proplouvající chodbou, spatřil ji i Grodin u naquadahového generátoru. Neznámá hmota se zřejmě živí energií a tím se zvětšuje. McKay se obává, že až energie dojde, mohla by napadnout i lidské bytosti. Weirová vydává všeobecné instrukce, v tu chvíli se rádiem ozve ztracený Jinto. Ztratil se a neví, kde je. Když popíše, kudy procházel, objeví Sheppard s McKayem onen “výklenek“ se svítící mapou Atlantidy a zjistí, že jde o transportní zařízení umožňující rychlou dopravu po městě. Dostanou se do laboratoře, kde najdou Jinta a řadu neznámých zařízení.

Poručík Ford je se seržantem Stackhousem uvězněn v chodbě a “entita“ se k nim blíží. Ford pod McKayovým vedením rádiem urychleně vyměňuje krystaly, aby otevřel boční dveře. Stackhouse uhne, Ford je napaden a upadne do bezvědomí.

McKay zjistí, že Jinto v laboratoři vypnul schránu s vlastním zdrojem energie, v níž byla tmavá entita uvězněna, a tak ji vlastně pustil na svobodu. Antikové na ní zřejmě zkoumali Povznesení a pozorovali ji. Bytost je snad i inteligentní, ale zajímá ji především potrava a komunikace s ní je nemožná. Hrozí nebezpečí, že vysaje veškerou energii a pak by mohla všechny zabít.

Ford se zotavuje v nemocnici po úderu elektrickým proudem a Jinto se mu omlouvá, že tohle všechno způsobil. Ford mu připomíná, že Pozemšťané zase svým příchodem probudili Wraithy.

Doktorka Weirová chce nechat nalákat entitu zpět do schrány jako džina, k čemuž se nabízí Sheppard. Weirová navrhne McKaye s jeho štítem nezranitelnosti, který však v tu chvíli představuje pro svého nositele “ohrožení“ a McKay jej podvědomě vypne. Okamžitě se dá s chutí do jídla. Štít si ovšem svého nositele zapamatoval a na nikom jiném nebude teď fungovat, i kdyby měl aktivní gen Antiků jako Sheppard.

Ve velícím středisku je vypnuta energie a major zapíná schránu. Entita však na vějičku neskočí a pokračuje dál. Ve věži zapnou proud a tvor se blíží k bráně. Teyla naznačí, že by mohl po dlouhém věznění chtít sám z Atlantidy odejít. Navrhne otevřít Bránu a vlákat entitu do ní. McKay doporučuje hodit do červí díry naquadahový reaktor, aby jej entita následovala a bránou prošla. Grodin najde adresu pusté planety, Sheppard posílá do brány sondu s reaktorem. Entita ale vozík obklopí a ten se zastaví před červí dírou s vybitou baterií. Hrozí, že tvor vysaje generátor napájející bránu, ovládání brány je zablokované. McKay se odhodlá jednat a přes všechny své obavy si znovu nasadí generátor osobního štítu, vejde dovnitř entity a sám hodí reaktor do červí díry. Entita projde bránou a McKay leží v bezvědomí s deaktivovaným štítem, z něhož bytost vysála energii. Záhy ale se probere a užívá si úspěchu.

Přepis epizody v originále: najdete na stránkách GateWorld
České titulky (DVD ripy): najdete na stránkách Stargate Subtitles Site

Fakta a zajímavosti:
- mnozí z Athosianů věří, že duchové Předků (zřejmě Antiků) jsou stále na Atlantis, v nějaké formě, ať už jako stín nebo energie
- autodestručkní mechanismus Atlantis byl dovezen ze Země a funguje s pomocí naquadahových generátorů. K jeho spuštění je třeba dvou kódů, každý člen expedice má svůj vlastní. Po puštění autodestrukce trvá 30 vteřin, než se generátory přetíží a vybuchnou
- každý člen expedice si s sebou mohl vzít jednu osobní věc, major John Sheppard si například vzal záznam fotbalového utkání (pro upřesnění: jedná o zápas amerického fotbalu)
- Athosianské děti jsou od malička vedeny k tomu, aby znaly hvězdy na nebi. Ty jim pak mohou pomoci při orientaci ve tmě
- osobní štít, který Rodney aktivoval, již nikdo jiný nemůže použít, systém je vázán na toho, kdo jej aktivoval

Oblíbené citáty:
McKay: „Dobře, má to nějaké vedlejší účinky?“
Beckett: „Sucho v ústech, bolesti hlavy...a nezkrotnou touhu běhat v kolečku.“
McKay: „Well, are there any side effects?“
Beckett: „Dry mouth, headache ... the irresistible urge to run in a small wheel.“

McKay: „Podívejte. Beckettova genová terapie funguje. Byl jsem schopný aktivovat tohle. Je to osobní štít, který funguje jako ochranná kůže a musí to mít nějaké vnitřní tlumiče, protože nic necítím. Sledujte tohle.“ (ke Grodinovi) „Uhoďte mě.“
Grodin (snaží se jej udeřit, ale narazí do zeleného štítu): „Aaah. Bože!“
McKay: „Nemusel jste se tolik rozpřahovat. A upozorňuji, že ani neváhal.“
Weirová: „Já se stále snažím pochopit, proč si myslíte, že je dobrý nápad testovat tohle zařízení tím, že se necháte shodit z balkonu.“
McKay: „Oh, věřte mi, tohle nebyl první pokus, který jsme zkoušeli.“
Sheppard: „Střelil jsem ho. Do nohy.“
McKay: „Jsem nezranitelný.“
Weirová: „Nebyl jste to náhodou vy, kdo pořád tvrdil, že musí být pečlivě dodržovány vědecké postupy?“
McKay: „Nezranitelný.“
McKay: "Look Beckett's gene therapy worked. I was able to activate this. It's a personal shield acts like a protective skin and it must have inertial dampening features too, because I didn't feel a thing. Watch this." (to Grodin) "Hit me."
Grodin (punch him and hits a green shield): "Ahhowww God!!!"
McKay: "Didn't have to swing so hard and notice he didn't even hesitate."
Weir: "I'm still trying to understand, how you thought it was a good idea to test this device by having someone throw you off a balcony."
McKay: "Oh, believe me that's not the first thing we tried."
Sheppard: "I shot him. In the leg."
McKay: "I'm invulnerable."
Weir: "Aren't you the one who's always sprouting off about how proper and careful scientific procedure must be a peered to?"
McKay: "Invulnerable."

Sheppard: „Už si mysleli, že je konečně mrtvý, ale když se k němu otočili zády...“(rozsvěcí baterku a svítí si s ní do obličeje, přičemž dramaticky mluví) „jeho studené mrtvé oči se otevřely pod hokejovou maskou a on pak vstal se svým obrovským zakrvaveným nožem... (vstává a používá baterku jako nůž)
Jinto (přerušuje jej): „Co je hokejová maska?“
Sheppard: „Well, they thought he was finally dead, but when they turned their backs to go ...“ (he turns on a torch and shines the light up into his face and speaks dramatically) „his cold dead eyes opened beneath his hockey mask and he rose up with his giant bloody knife ... „(He stands, wielding the torch like a knife.)
Jinto (interrupting): „What's a hockey mask?“

Beckett: „Omdlel.“
McKay: „Šlo by to říct i jinak!“
Beckett: „‘Omdlení‘ je řádný lékařský termín."
McKay: „Ztratil jsem vědomí...z přílišného hladu.“
Sheppard: „Dobře. Vydržte to. Doktorko Weirová, tady Sheppard. Uh. McKay je v pořádku..jen, uh, jen omdlel.“
McKay (křičí na Shepparda): „Oh, jasně, to je velmi soucitné. Jen si dělejte legraci z mrtvého člověka!“
Beckett: „He fainted.“
McKay: „Oh, there's gotta be a better word!“
Beckett: „“Faint” is the proper medical term.“
McKay: „I passed out from ... manly hunger.“
Sheppard: „Well, hang in there. Doctor Weir, this is Sheppard. Uh, McKay's OK. He, uh, he fainted.“
McKay (calling out to Sheppard): „Oh, yes, very sympathetic! Let's all mock the dying man!“

Hodnocení:
Vera: 3,5/5
Výborný David Hewlett alias dr. Rodney "Citrón" McKay.
předchozí epizoda | následující epizoda


Zpět na STARGATE ATLANTIS | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.