Naquadahový reaktor

Malý přenosný reaktor, který je schopný generovat velké množství energie. K produkci energie využívá minerál naquadah. Reaktor SGC používá například na planetách, kde chybí, nebo je nefunkční DHD.

SGC technologii naquadahového reaktoru získalo od Orbánců. Když Orbánci souhlasili s výměnou znalostí mjr. Carterová se od Merrin naučila jak reaktor vyrobit.

Reaktor může být také nastaven do zvláštního módu, ve kterém vygenerovaná energie není spotřebovávána a zůstává v reaktoru. Pokud se nahromadí kritické množství energie reaktor vybuchne. Prakticky to znamená, že reaktor může sloužit i jako účinná naquadahová bomba ("Scorched Earth" - 409).

Naquadahový reaktor jak ho sestavili Orbánci ... ... a lidská replika


vytvořil Johny Idler