Noxové

Noxové - ležící Nafrayu, zleva Lya, Antaeus, OpherChování: mírumilovní
planeta : P3C-117 (planeta Noxů)
Úroveň technologií : velmi vysoká, vyší než Goa´uldů.

Humanoidní rasa, na první pohled primitivní. Jde však o vysoce technicky vyspělou civilizaci. V minulosti byli Noxové jednou ze čtyř ras tvořících alianci proti Goa'uldům společně s Asgardy, Antiky a Furlingy. Jsou rovněž spojenci Tollanů.

Noxové mají schopnost učinit neviditelnými nejen sebe, ale i ostatní osoby, zvířata, věci a dokonce i celá města. Žijí ve velkých městech plujících na obloze, neviditelných pro nezvané návštěvníky. Jejich schopnost učinit se neviditelnými je i jejich obranou proti nepřátelům, včetně Goa'uldů. Noxové jsou pacifisté a odmítají jakékoliv násilí. V případě útoku učiní neviditelnými nejen sebe, ale i svá města a je po boji. Proti neviditelnému cíli se dá těžko bojovat.

Noxové mají rovněž schopnost oživit mrtvé, nejen svého druhu, ale zřejmě jakékoli rasy, při zvláštním obřadu - tzv. "Rituálu života". Jde snad o jakýsi druh hluboké meditace a předávání energie. Je to však i jejich slabá stránka, protože při praktikování tohoto rituálu ztrácejí schopnost neviditelnosti a jsou tak velmi zranitelní při své neschopnosti jinak se bránit.

Rovněž jsou vysoce inteligentní a mají obrovskou schopnost naučit se cizí, jim neznámý jazyk v průběhu několika minut.

Jejich průměrná délka života není známa. Dožívají se však určitě mnohonásobně vyššího věku než lidé. Jedním z nejstarších Noxů je Opher, kterému je 432 let. 

Epizody: The Nox, Enigma, Pretense, Out of Mind (ukázky z epizody The Nox ve formě vzpomínek členů SG-1)

Známí Noxové:
Antaeus — "vůdce" skupiny Noxů s níž se setkala SG-1
Lya — nejvíce komunikovala s SGC, a také přišla na Zemi odvést Tollany
Nafrayu — neejmladší zee skupiny, zabil ji Apophis a poté byla oživena
Ohper — nejstarší ze skupiny Noxů, je mu 432 let


vytvořil Sovog, informace poskytla a sepsala Věra