Goa'uldi

Goa´uldi v popředí Apophis a Amonet

Parazitická rasa dobyvatelů. Goa’uld ke svému životu potřebuje tělo hostitele. Získává ho násilnou formou a vstupuje do něj zadní částí krku. Hostitele ovládá tak, že se mu ovine kolem páteře a ovládá jeho nervový systém. Goa’uldy rodí goa’uldí královny, které ovšem nejprve musejí získat kód života, tj. DNA, od druhu, který se má stát hostitelem, aby zajistily kompatibilitu Goa’ulda s hostitelem. Goa’uld se rodí s genetickou pamětí. Může žít tisíce let, pokud pravidelně používá sarkofág, který ho omlazuje, nebo pokud každých 400 let mění hostitele. Goa’uld prochází třemi životními stádii. Po narození žije goa’uldí larva v uměle udržovaném prostředí v jakési bezbarvé kapalině připomínající vzhledem vodu. Je obvykle umístěna spolu s ostatními ve speciálních nádobách a až do obřadu implantace se o ni starají jaffští kněží. Po určité době, když je larva připravena na implantaci, ji kněží při obřadu zvaném prim’ta implantují do těla Jaffy, kde žije v jeho břišním vaku až do své dospělosti. Jaffové slouží jako jakési inkubátory. Za to, že nosí malé Goa’uldy, kteří nahrazují jejich imunitní systém, se Jaffové těší dokonalému zdraví, dlouhému věku a jsou odolní téměř vůči všem nemocem. Třetí fáze nastává, když je dospělá larva vyjmuta z těla Jaffy a dostává tělo hostitele. Ovšem v seriálu jsme měli v epizodě Hathor možnost vidět, že první stádium bylo přeskočeno a larvy, které porodila Hathor (respektive nejsilnější larva) mohly být okamžitě implantovány. Mladé goa’uldí larvy jsou několik desítek centimetrů dlouhé a mají bílou barvu. Dospělé larvy jsou mnohem větší a jsou tmavší. Goa’uld má modrou krev. Goa’uldi mají v krvi stopy naquadahu (kromě primitivních formem Goa’uldů z P3X-888). Pokud Goa’uld zemře a hostitel zůstane naživu, Goa’uld se rozloží a hostitel ho absorbuje. Zůstane mu v těle jedinečná bílkovina.
Goa’uldi nepoužívají jen lidské hostitele. Používali i mnohem starší druhy. Za první hostitele je považována rasa Unasů. Unasové se zrodili ze stejných zárodečných vod jako Goa’uldi na planetě P3X-888. Goa’uldi byli původně predátory než se stali parazity. Ti, kteří použili Unase za své hostitele, se naučili používat bránu, opustili planetu a postupně se rozšířili po celé galaxii. Nejčastěji ovšem používají lidské hostitele. Podle pověsti Goa’uldi před tisíciletími objevili primitivní svět Tau’ri, tj. Zemi. Byl to první svět, kde se vyvinuly životní formy lidského typu. Goa’uldi primitivní bytosti z Tau’ri dokonale využili. Vybrali si z nich své hostitele, z dalších udělali Jaffy a celé velké skupiny přesídlili na jiné planety jako otroky, aby jim sloužili.
Pod trestem smrti je zakázáno, aby dva hostitelé Goa’uldů měli lidské dítě. Díky tomu, že se genetická paměť zakódovaná v goa’uldské DNA přenese na lidského potomka, zdědí dítě veškeré znalosti a tajemství Goa’uldů. Takovým dětem se říká Harsesis. Goa’uldi je nemilosrdně loví a zabíjejí. Takové dítě počal Apophis se Sha’re, hostitelkou Amaunet. Po dobu těhotenství Goa’uld spí a hostitelka má přístup k jeho vzpomínkám, ke genetické paměti. Kdyby se Goa’uld probudil, dítě by se narodilo mrtvé.
Goa’uldi používají vyspělé technologie. Asi nejznámější je tzv. „ozbrojená ruka“ - goa’uldská energetická zbraň, která se nasazuje na prsty a zápěstí ruky. Goa’uldi dále používají např. sarkofág, který je omlazuje a je schopen oživit člověka i jeho symbionta dokonce i po smrti, osobní ochranné štíty, zat’nik’ately, komunikační koule, léčebné zařízení, zařízení na ovládnutí mysli a přeprogramování osob, transportní kruhy atd. Mají ha’taky - mezihvězdné lodě schopné cestovat hyperprostorem napříč galaxií. Někteří Goa’uldi používají k ovládnutí svých poddaných různé drogy. Např. Hathor používala jakýsi růžový kouř s omamnými účinky, který působí pouze na muže a nepůsobí na Jaffy. Seth používal nish’tu - drogu v podobě zeleného kouře, která slouží k vymývání mozků osob, které ji vdechnou, ale rovněž nepůsobí na Jaffy ani Goa’uldy nebo Tok’ry. Apophis zase používal tzv. Sokarovu krev - silné narkotikum způsobující realistické halucinace.
Goa’uldi vládnou silou. Nemají jednotnou vládu, jejich společnost je feudální. Někteří jsou velcí a mocní králové, kteří vládnou mnoha světům jako jejich bohové. Mají vesmírné lodě a armády složené z otroků. Tito nejmocnější Goa’uldi patří k tzv. Vládcům Soustavy. Goa’uldů jsou tisíce, hodnost Vládců Soustavy mají pouze desítky z nich. Nejmocnějším Goa’uldem byl Ra. Po jeho smrti patří k nejvlivnějším Goa’uldům Apophis, Heru’ur, Sokar a Chronos, od 5. sezóny Anubis a Baal. Další Goa’uldi jsou např. Amaterasu, Amaunet, Bastet, Belus, Bynarr, Camulus, Eset (Isis), Hathor, Kálí, Klorel, Imhotep, Marduk, Moloc, Morrigan, Mot, Nefertum, Nirrti, Olokun, Pelops, Seth, Svarog, Tanith, Terok, Trofsky, Unas, Usirev (Osiris), Yu (v české verzi poněkud nepochopitelně Ti) , Zipacna atd. Vládci Soustavy mezi sebou neustále bojují o kontrolu nad svými doménami.
Vládci Soustavy jsou považováni svými poddanými za bohy. Např. Ra si vypůjčil náboženství a kulturu starých Egypťanů a použil to k zotročení lidí na Abydosu. Setkáváme se však nejen s mytologií starého Egypta (kromě Raa je to dále i Apophis, Hathor, Heru’ur, Sokar, Usirev (Osiris), Seth a další), ale i s mytologií řeckou (Chronos, Pelops), hinduistickou (Kálí, Nirrti), čínskou (Yu [Ti]) a dalšími.
Goa’uldi často využívají v boji nejen své Jaffy, ale i obyčejné lidi, které seberou na různých planetách. Je to běžné zvláště v případech, kdy jim hrozí porážka. Apophis takto naverboval obyčejné lidi jako řadové vojáky. Mladí vojáci byli přivedeni bránou z různých světů krátce před tím, než tým SG-1 zničil Apopisovu a Klorelovu loď, a byli trénováni jaffskými mistry (viz Rules of Engagement). Pokud chtějí Goa’uldi dobýt nějakou planetu, používají následující strategii. Vyšlou nejprve napřed zvědy, aby určili hodnotu planety, kterou si hodlají podrobit, a její zranitelnost. Když se žádný ze zvědů nevrátí, odradí je to od invaze. Pokud se rozhodnou zaútočit, začínají obvykle útokem z oběžné dráhy, jehož cílem je vyřadit obranu planety a vzbudit strach mezi obyvateli. Po útoku z orbity mají volné pole pro taktické údery proti zbylým pozemním cílům. K tomu používají bombardéry al-kesh a bojové letouny. Pak vysadí na povrch pěchotu. Když Goa’uldi nějakou planetu zničí, zanechají varování pro ostatní Goa’uldy a Jaffy. Jde o tzv. korush-nai (něco jako „Vrať se zpět!“) - symbol, který naznačuje, že planeta byla zničena Goa’uldy, kontaminována a její povrch je radioaktivní.
S Vládci Soustavy soupeřila o moc goa’uldská liga Linvris, která měla devět členů. Všichni byli nalezeni mrtví na planetě PY3-948 (viz Legacy). Byli zlikvidováni jedním z Machellových vynálezů na boj proti Goa’uldům (Machello byl jeden z významných bojovníků proti Goa’uldům).
Proti Vládcům Soustavy bojují Tok’rové. Tok’rové jsou vlastně také Goa’uldi, kteří se však kvůli odlišnému názoru na získávání hostitelů a na soužití s nimi s Goa’uldy rozešli před více než 2000 lety.

Yu (Ti), Nirtti a raněný Cronos

Jazyk Goa´uldů:
Goa'uldsko (jaffsko) - český slovníček

Sovogova přednáška o Goa´uldech z Raukonu 2000