VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE TAU'RI, KREE!Výsledky byly vyhlášeny a ceny předány v sobotu 8. července večer na oficiálním ukončení Gateconu 2006 (SG linie v rámci Festivalu Fantazie v Chotěboři). Chtěla bych všem autorům, kteří se zúčastnili soutěže moc poděkovat!

Trocha statistiky: celkem bylo do soutěže přihlášeno 15 povídek od devíti autorů a autorek. Soutěž získala mezinárodní charakter, protože dorazila i povídka ze Slovenska. :-) Porotci nakonec vyřadili tři povídky, které svým obsahem nesplnily kritéria soutěže. Tři povídky zůstaly v soutěži jen s "odřenýma ušima" (podrobnosti viz informace o samotném hodnocení zde pod tabulkou). Letos jsme museli tak trochu rezignovat a přimhouřit obě oči nad rozsahem mnohých povídek. Snad ani jeden z autorů totiž nevzal v potaz skutečnost, že normostrana neznamená hustě popsanou stránku nacpanou "od okraje po okraj".

Upozornění: povídky byly dány na stránky v takové podobě, v jaké je zaslali soutěžící, tedy včetně gramatických nedostatků!!

Hlavními cenami soutěže pro první tři povídky byly knížky z vydavatelství Fandemonium Books a ROC. Autoři povídek na 4. a 5. místě získali jako cenu útěchy placky Festivalu Fantazie a všech prvních pět autorů samozřejmě i diplomy. Ceny sponzoroval jednak organizátor FF 2006 Vašek Pravda a jednak FK Stargate Command. Za to jim patří velký dík. :-)

Jelikož se slavnostního vyhlášení a předání cen zúčastnili jen dva autoři z pěti výherců, žádám ostatní tři výherce, aby mi poslali mail se sdělením, kdy a jak si hodlají vyzvednout ceny (nejpozději do 24. 7. nebo pak až od 11. 9. 2006)!
        

Pořadí Název povídky Autor Hodnocení *
     1. místo Past Klenotka   1 -    2 -   1 -   1 -   1   1,2
     2. místo Raj znovu nájdený berenikee   3 -    1 -   2 -   5 -   2   2,6
     3. místo Relativita bubushow   2 -    4 -   6 -   2 -   3   3,4
     4. místo Nepovedený piknik Tirwaen   4 -    3 -   3 -   4 -   5   3,8
     5. místo Nový člen Miniël   5 -    8 -   4 -   3 -   4   4,8
6.-7. místo Doranská dívka Martja   9 -    5 -   5 -   7 -   7   6,6
6.-7. místo Všichni jednou umřou, Johne Klenotka   6 -    7 -   8 -   6 -   6   6,6
     8. místo Znak reality Raygi   7 -    6 - 10 -   8 -   9   8,0
     9. místo Runner Ronon Jameson   8 -    9 -   7 -   9 -   8   8,2
   10. místo Spasení Solid 11 - 10 -   9 - 10 - 12 10,4
   11. místo Sokar vrací úder Solid 12 - 11 - 11 - 11 - 10 11,0
   12. místo Lampa Solid 10 - 12 - 12 - 12 - 11 11,4
     0. místo Nedělní klid Solid vyřazena   0,0
     0. místo Nepozvaní Solid vyřazena   0,0
     0. místo Povýšení Solid vyřazena   0,0


*Složení poroty: Věra, Johny Idler, fis, Praotec trekkie, Jolinar.
Pár slov k samotnému hodnocení:
Hodnotilo se tím způsobem, že každý porotce seřadil povídky tak, jak by se podle něj měly umístit, tedy 1. místo 1 bod, 2. místo 2 body atd. Zvítězila povídka s nejnižším průměrem.
Povídka byla vyřazena tehdy, pokud dostala 0 bodů od nadpoloviční většiny - tedy nejméně tří porotců. Důvodem vyřazení bylo to, že povídka neodpovídala zadaným kritériím soutěže. Celkem byly vyřazeny tři povídky a tři další měly namále, protože dostaly "nulu" od dvou porotců.

Vyřazené povídky:
Nepozvaní - 4x (Věra, Johny Idler, fis, Jolinar)
Povýšení - 4x (Věra, Johny Idler, fis, Jolinar)
Nedělní klid - 3x (Věra, fis, Jolinar)
Povídky, které dostaly "nulu" od dvou porotců a byly ponechány v soutěži:
Lampa - 2x (Johny Idler, fis)
Sokar vrací úder - 2x (Věra, fis)
Spasení - 2x (Věra, Jolinar)
Zpět na FAN FICTION | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořila Věra.