THE EYE (Oko bouře)
EPIZODA č. 11
Scénář: Martin Gero
Režie: Martin Wood

Premiéra: 8. 11. 2004 (Kanada, The Movie Network), 21. 1. 2005 (USA, Sci-fi Channel)
Česká premiéra: 01. 12. 2008

Postavy: dr. Elizabeth Weirová (Torri Higginson), major John Sheppard (Joe Flanigan), dr. Rodney McKay (David Hewlett), poručík Aiden Ford (Rainbow Sun Francks), Teyla Emmagan (Rachel Luttrell), dr. Carson Beckett (Paul McGillion), velitel Acastus Kolya (Robert Davi), Sora (Erin Chambers)


Obsah epizody:
Kolya ohrožuje pistolí doktorku Weirovou. McKay ho žádá, aby nestřílel, a varuje ho, že bude oba potřebovat ke spuštění štítů. Kolya argument uzná, přesto vysílačkou Sheppardovi oznamuje, že Weirová je mrtvá. Kolyovi lidé objeví na displeji Sheppardovu pozici a chystají se ho zadržet. McKay a Weirová se chystají ke zprovoznění štítu, Sheppard klade na vybraná místa kouřové bomby.

Bouře na kontinentě na chvíli ustává, puddle jumper se ocitl přímo uprostřed oka bouře. Ford s Teylou Becketta přiměji, aby se i přes velké riziko vydali pomoci Sheppardovi na Atlantidu, a navrhuje přeletět bouři – ve vesmíru. Vojáci se přiblíží k majorovi, ale díky dýmu ho nevidí ani v těsné blízkosti a Sheppard je zlikviduje. Weirová se domlouvá s McKayem na zdržovací taktice a doufá, že Sheppard vojáky Genii vyřadí, Kolya má však v úmyslu vyžádat si od Cowena další posily.

Puddle jumper se připravuje přistát v Atlantidě. Sheppard mezitím odřízne přívod energie do řídící místnosti. Kolya ale nechce dělit své síly a posílat další muže za Sheppardem, dokud nedorazí posily. Vyptává se na průběh prací a Weirová se snaží blufovat; Sheppard mezitím vyřadí další generátor. Sora žádá, aby Kolyovi muži generátory opět zapnuli a střežili další, jinak se mise nezdaří. Kolya souhlasí a posílá týmy po dvou, Soru ponechá v řídící místnosti.

Ford, Teyla a Beckett se vydávají do zbrojnice. Brána se aktivuje a přicházejí posily Genii, Sheppard však omráčí geniiského důstojníka Ladona a zapne štít. Kolya chce po Weirové, aby štít deaktivovala, brána se však vypne. Ze slíbených šedesáti mužů jich dorazilo jen pět, ostatní zahynuli. Ladon se pokouší bránu znovu aktivovat, to se však pravděpodobně podaří nejdřív za hodinu, kdy už bouře udeří v plné síle. Kolya Shepparda žádá, aby vrátil ukradené komponenty generátorů, a prozradí mu, že doktorka Weirová je dosud naživu. Opět pohrozí, že ji zabije, když major nesplní jeho požadavky, a pokud se v dalších deseti minutách neobnoví proud, tak i McKaye.

Ford, Teyla a Beckett se vybaví těžkými zbraněmi. Sheppard se chystá aktivovat generátor, je však zastaven geniiskými vojáky a ti přivolají Soru. Trojice z jumperu hledá vyřazené generátory. Beckett se snaží najít stanici transportéru vedle generátoru. Dostanou se k Sheppardovi a oba vojáky omráčí. Sheppard aktivuje generátor; McKay sděluje Kolyovi, že k aktivaci štítu musí spustit příslušné podprogramy z řídící místnosti a potřebuje k tomu kódy doktory Weirové. Do řídícího střediska musí i všichni Kolyovi vojáci, protože chodby budou brzy nabité elektřinou.

Sora z dálky zahlédla Shepparda a jeho druhy a varuje rádiem Kolyu. Nedbá však jeho příkazu, aby se vrátila do řídící místnosti, a bez ohledu na vlastní bezpečnost se chce vydat za Teylou, aby pomstila otcovu smrt. Sheppard se chystá s Fordem do řídící místnosti a posílá Teylu s Beckettem do hangáru puddle jumperů, který bude jako součást systému brány rovněž odstíněn, aby vnikli s člunem do řídící místnosti a aktivovali zbraně, což umožní majorovi a poručíkovi proniknout dovnitř. Teylu na cestě přepadne Sora a obě začnou spolu bojovat noži.

K městu se blíží obrovská vlna a McKay má pustit energii do chodeb. Nechce však zabít své druhy a tvrdí, že energie k zapnutí štítu není dostatek. Weirová přesvědčuje Kolyu, aby město opustili. Kolya nařídí evakuaci, chce ale odvést i Weirovou a McKaye k potrestání. Oba jsou odváděni do brány, když Sheppard zahájí palbu. Kolya drží Weirovou před sebou jako rukojmí a chce s ní projít, majorovi se ale podaří zasáhnout Kolyu do ramene a ten padá do brány sám. McKay chce zapnout štít, Sheppard ho však žádá, aby poskytl dvě minuty Teyle a Beckettovi. Teyla Soru přemůže, ale odmítne ji zabít. Sora se nakonec rozběhne za ní a obě i s Beckettem dorazí do řídící místnosti. McKay pustí proud do chodeb. Energie se shromáždí a ve chvíli, kdy hrozí zaplavení města, je aktivován štít a Atlantida je zachráněna. Obyvatelé města se vracejí z Manary, Sora zůstane nějakou dobu uvězněna a její pozdější propuštění možná napomůže zlepšit styky s Genii.

Přepis epizody v originále: najdete na stránkách Gatenoise
České titulky (DVD ripy): najdete na stránkách Stargate Subtitles Site
Fakta a zajímavosti: zatím není k dispozici

Oblíbené citáty:
McKay: "If he asks what's taking so long… you have to do all the talking, ok?"
Weir: "You'll be fine."
McKay: "No, no, I won't… I'm a terrible bluffer. I've lost fortunes in poker. Look my eye twitches. I laugh inappropriately. It's not pretty."

Kolya: "There are two flaws in your plan."
Sheppard: "Always open to constructive criticism."
Kolya: "One. The assumption that I would believe you would rather destroy the city than let it fall to us… is childish."
Sheppard: "Doesn't sound like me."
Kolya: "Second. If and when I determine Atlantis unsalvageable. Doctors Weir and McKay become obsolete."
Sheppard: "Weir's alive?!"
Kolya: "Doctor McKay was able to make a strong case for keeping her alive…"
Sheppard: "Let me talk to her."
Weir: "Sheppard! We're both here!"
Sheppard: "It's good to hear you're voice."
Weir: "Yeah, it's good to hear..."
Kolya: "We have less than one hour until the storm hits full force. If the power is not returned to grounding station three within the next ten minutes dr Weir dies."
Sheppard: "Again you mean?"

Ford: "It's the closest. Alright, I'll take point. Teyla, you're on our six. You don't open your mouth until I say so. Only shoot at what I tell you to shoot at."
Beckett: "Don't be so bloody pushy."
Ford: "That's an order!"

Ford: "You just can't stop talking, can you? Can't help yourself… No matter what I say, you..."
Beckett: "Aye, and you're such a nice young lad. Until you're put in charge You cheeky little bugger."

Hodnocení: 5/5
Vera: druhý díl dvoudílné epizody, které předchází díl The Storm. Mnoho akce, výborný díl.
předchozí epizoda | následující epizoda


Zpět na STARGATE ATLANTIS | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.