Zatarc detektor

Experimentální zařízení na odhalování zatarců, které vyvinula Anise. Detektor funguje na podobném principu jako detektor lži. Ovšem dokáže odhalit i to, zda testovaný subjekt mluví pravdu, i když si sám není vědom toho, že lže. Proniká do podvědomí a porovnává ho s vědomou pamětí. Zatarc detektor byl původně vyvinut k ověřování informací získaných mučením zajatých Goa’uldů. Je schopný odhalit, zda jsou vzpomínky subjektu pravdivé nebo falešné, protože Goa’uldi používají k zakrytí zatarca falešné vzpomínky. Nedokáže však určit zatarcův úkol, pouze určí, zda je testovaná osoba zatarc nebo ne. Testovaná osoba je připoutána ke speciálnímu křeslu (ruce a čelo). Na spánek je jí připojena modifikovaná verze zařízení na oživení a vyvolávání vzpomínek. Sleduje velký červený krystal, který je součástí detektoru. Obsluha klade otázky a vyhodnocuje odpovědi podle jakéhosi rotujícího kola, které se objevuje na displeji detektoru. Testovaná osoba musí při odpovědích popsat nejen své vzpomínky, ale i pocity. Rotující kolo tvoří dva kruhy (je to podobné lidskému oku). Pokud je vnitřní kruh modrý a vnější růžový, testovaná osoba lže (i když si toho nemusí být vědoma) a je zatarc, pokud jsou oba kruhy modré a celkově menší, je vše v pořádku. Pomocí detektoru se lze pokusit oběť odprogramovat, ale zatím je vše ve stádiu experimentů. Odprogramování je nebezpečné a může dojít k poškození části mozku ovlivněné technologií vytváření zatarců nebo ke smrti odprogramovávané osoby. Goa’uldský program má zřejmě nějakou pojistku, která brání, aby se s ním manipulovalo. Freya se domnívá, že pojistka se dá překonat, pokud se postup odprogramování dotáhne do konce (u poručíka Astorové pokus o odprogramování selhal, protože proces byl přerušen). Ovšem i přesto je postup nebezpečný a výsledky nejisté.


Vytvořil SG1.cz tým