Vo'cume

Vo'cume

Malé kulovité zařízení, které je schopné nahrát audiovizuální zprávu a následně ji promítnout v podobě velkého třírozměrného obrazu. Vo'cume používají Jaffští mistři při tréninku mladých Jaffů jako symbol autority.

Tým SG-1 objevil vo'cume na planetě, kde Apophis nechal trénovat vojáky pro infiltraci Země (bylo to krátce potom, co tým SG-1 zničil Apophisovi lodě, kterými chtěl napadnout Zemi (THE SERPENT'S LAIR)). Podařilo se jim vo'cumem přesvěčit Apophisovi mladé vojáky, že Apophis je mrtvý (v té době ještě nebylo známo, že ho Sokar oživil a umístil na Netu): podařilo se jim do vo'cumu nahrát záznam umírajícího Apophise z SGC.

Vo'cume začíná promítat obraz Vo'cume začíná promítat obraz


vytvořil Johny Idler