Usirevův amulet

Je deset tisíc let starý. Znázorňuje Usireva, který drží v rukou odznaky královské moci - berlu a důtky (v českém překladu důtky zaměněny za cep). Uprostřed amuletu je nilský kříž (anch, ankh) - egyptský symbol nesmrtelnosti. Amulet byl klíčem k tajné schránce v chrámu v egyptské poušti ukrývající „ozbrojenou ruku“.


Vytvořil SG1.cz tým