Transportní kruhy

Transportní kruhyToto zařízení je schopné transportovat lidi, nebo věci. Mají menší dosah než Hvězdné Brány. Většinou se používají na dopravu osob z lodi na orbitu na povrch, či z lodí na jakákoliv místa na povrchu či pod ním.

Při aktivaci zařízení se kolem přepravované věci vytvoří několik kruhů. Poté dojde k transportu věci či osob a kruhy zmizí ve směru transportu - nahoru či dolů.

Systém transportu je od systému Brány odlišný. Probíhá tak, že se mezi dvěma body vytvoří světelné pojítko a transportovaná věc se po ní pohybuje jako kabina výtahu. V případě, že se do cesty transportu dostane jiná loď dojde k materializace osob či nákladu na její palubě.

 

Transportní kruhy Transportní kruhy