Zařízení na průchod pevnou hmotou

Tollanské zařízení, které umožňuje osobě, která ho nosí projít jakýmkoliv pevným objektem včetně člověka.
Je to "malá krabička", která se nosí připevněna na paži. Je velmi podobné zařízení pro záznam emocí a tollanskému subprostorovému vysílači. Pomocí jednoho zařízení mohou pevným objektem projít i dva lidé, ale musí být v tělesném kontaktu (např. držet se za ruce).
Tollani ho použili, aby uprchli z komplexu SGC na horu Cheyenne (uvnitř se nachází komplex SGC), odkud mohli zjistit vzdálenost Země a nové Tollany (použili k tomu postavení hvězd).
(viz Enigma, Between two fires)

Daniel prochází zdí... ... a tady prochází pro změnu Narim ;-).


vytvořil Johny Idler