Zařízení pro záznam emocí

Jeden z výkvětů tollanské technologie. Je to zařízení schopné nahrát a uchovat emoce, pocity nositele. Tyto emoce mohou být vyvolány, pokud se zařízení dotkne jiný člověk.
Takto odhalil své pocity Tollan Narim Sammantě Carterové a nechal zařízení na Zemi.
Tollani ho nosí na paži a je velmi podobné zařízení na průchod hmotou, nebo tollanskému subprostorovému vysílači.
(viz. Enigma)


vytvořil Johny Idler