Řízená fúze

Euronďané na své planetě používali k získávání energie řízenou fúzi. Jako palivo do fúzového reaktoru sloužila těžká voda. Vyrobenou energii používali jednak pro generátor štítu, který chránil jejich podzemní základnu, a jednak do svých zbraňových systémů.


Vytvořil SG1.cz tým