Nanity

Orbánská technologie, kterou vytvořili Orbánci před 49 lety ve svých laboratořích. Prostřednictvím nanitů získávají Orbánci všechny své vědomosti, protože neznají klasický systém učení v našem slova smyslu. Vybrané orbánské děti - urroni - dostávají po narození milióny nanitů, protože jejich úkolem je naučit se rychle mnoho informací. A to se musí udělat v dětství, než se vytvoří nervové spoje. Nanity tak působí jako další synapse. Jsou jenom v mozku. Pokud nanit selže, jeho program ho odpojí od mozku a nanit se absorbuje v krevním oběhu. Pak už není aktivní a nemůže uškodit dalším. Ve věku 12 let probíhá averium - obřad, při kterém jsou urronovi všechny nanity odebrány. Každý dospělý občan a každé normální dítě pak dostane injekci s jedním nanitem, který se zapojí do synaptické sítě a připojí se k nanitům z předchozích averií. Takže urroni v přeneseném významu i doslova předávají své vědomosti ostatním.


Vytvořil SG1.cz tým