Gadmeerská loď

Technologicky vysoce vyspělá loď, na kterou Gadmeerové uložili genetické vzorky své rasy i všech dalších živočichů a rostlin ze své domovské planety a veškeré znalosti své civilizace za deset tisíc let jejího trvání. Loď hledala ve vesmíru nový domov pro Gadmeery. Vhodnou planetou byla P5S-381, kterou loď začala přetvářet. Loď má tři kilometry v průměru a stěna, kterou používala k čištění povrchu, měla přes třicet kilometrů. Když loď zničila v okruhu, kde se právě nacházela, veškeré původní organismy, vypouštěla na povrch mikroby, které se vážou na síru vylouhovanou z půdy, a když se rozkládají, uvolňují oxid siřičitý. Loď tak vytvářela nový ekosystém vhodný pro životní formu založenou na síře. Loď rovněž zkonstruovala biomechanickou bytost Lotana jako prostředníka mezi Gadmeery a Enkarany.


Vytvořil SG1.cz tým