FAN FICTION


© sg1.cz tým (prosíme nepřebírat na jiné stránky)


V této sekci bychom rádi dali prostor nadšencům, kteří napsali, píší nebo hodlají napsat nějakou povídku z prostředí seriálů Stargate SG-1 a Stargate Atlantis. Takže pokud máte zájem podělit se o své povídky s dalšími příznivci Stargate, neváhejte a pošlete nám je. Posílejte je na můj mail.

Věra
Níže uvádíme pár pravidel a náležitostí, které by každá povídka měla v úvodu obsahovat. Bez tohoto úvodu nemůže být povídka zveřejněna.

TITUL: Titul povídky.
AUTOR: Jméno nebo přezdívka autora.
E-MAIL: E-mailová adresa autora (pouze pokud si ji autor přeje uvést).
STAV POVÍDKY: Zde je uvedeno, zda je povídka dokončena či nedokončena (v případě delších povídek s řadou kapitol).
VELIKOST: Velikost povídky v kilobytech (2 kB představují zhruba 1 stránku textu formátu A4.).
OBDOBÍ: Zde zjistíte, do které doby seriálu je povídka zařazena. To lze zhruba charakterizovat buď určitou sezónou seriálu, případně nějakou událostí nebo obdobím mezi dvěma významnými událostmi (např. 1. sezóna, období mezi 5. - 6. sezónou, zhruba 6. sezóna před zničením Abydosu atd.). Pokud povídku nelze časově zařadit, bude zde uvedeno „nezařaditelné“.
HLAVNÍ POSTAVA: Pokud autor tuto informaci udal, zjistíte zde, na kterou postavu je povídka zaměřena (případně dvě postavy u některých kategorií).
KATEGORIE: Zde se dočtete, o jaký typ děje se jedná.
- Alternativní vesmír (alternate Universe, AU): povídky zkoumající alternativní časové linie, alternativní vesmíry, postavy z alternativních realit ap.
- Básně, říkadla ap.
- Crossover: povídky, v nichž se postavy Stargate SG-1 setkávají se světem nebo postavami jiného seriálu (seriálů).
- Humor: humorně laděné povídky.
- Chybějící scéna/prolog/epilog (Missing scenes/prologue/epilogue): povídky, které si domýšlejí, co v některé epizodě nebylo sděleno, případně co jí předcházelo nebo následovalo.
- Napětí: povídky zaměřené především na akci a dobrodružství (Action/Adventure, A/A), dramatické povídky (Dramatic, D), povídky, v nichž se objevuje strach, smutek, bolest (Angst, A) apod.
- Přátelství: povídky zabývající se zejména neromantickými přátelskými vztahy postav (Smarm), často ve spojení se stavy bolesti, fyzické či psychické, a zároveň útěchou, kterou přátelství přináší (Hurt/Comfort, H/C). V této kategorii jsou většinou uvedeny dvě hlavní postavy.
- Romantika (Romance): povídky zabývající se milostnými vztahy mezi postavami. Také v této kategorii jsou většinou uvedeny dvě hlavní postavy - pár.
PŘÍSTUPNOST: Tento údaj charakterizuje věkovou skupinu čtenářů, pro kterou je povídka vhodná resp. nevhodná. Z tohoto hlediska jsou archivované povídky rozděleny do tří skupin:
- obecná (G): Povídky, které mohou číst všichni bez rozdílu věku, tedy i děti. V jejich obsahu ani zpracování není nic, co by mohlo ohrozit vývoj dítěte.
- 13+ (PG-13): Povídky, které by neměli číst čtenáři mladší než 13 let. Mohou obsahovat některé drsnější prvky jako psychologicky vypjaté situace, mírné vulgarismy, násilí či sexuální situace bez jejich popisu apod.
- 17+ (NC-17): Povídka pro dospělé čtenáře.
POKRAČOVÁNÍ: Zde se dočtete, jestli povídka, kterou jste si vybrali, není pokračováním některé z dříve vystavených povídek. Autor také informuje o tom, zda se jedná o těsnou návaznost, zda byste si tedy měli dřívější povídku napřed přečíst, nebo o volné pokračování, kdy je povídka víceméně samostatná. Pokud je povídka, kterou jste si vybrali, součástí většího cyklu, dozvíte se zde, že se jedná např. o jeho 3. díl. U cyklů povídek je jistě vhodné číst jej od 1. dílu.
SPOILER: Povídka, která prozrazuje děj a zápletku uvedené epizody nebo epizod Stargate SG-1. Pokud tuto epizodu neznáte a nechcete se připravit o napětí při jejím sledování, pak takovou povídku raději nečtěte.
VAROVÁNÍ: Zde autor upozorňuje na některé prvky svého díla, které by se Vám nemusely líbit, jako například na smrt hlavní postavy apod.
STRUČNÝ OBSAH: Stručný obsah povídky bez prozrazení pointy.
PROHLÁŠENÍ: Stargate SG-1 a postavy zde vystupující jsou majetkem Stargate (II) Productions, Showtime/Viacom, MGM/VA, Double Secret Productions a Gekko Productions a jsou chráněny patentem v USA. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.


Autoři stránek nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora. Autoři stránek předpokládají, že povídky budou bez gramatických chyb. V případě výrazně problematické povídky z hlediska formálního obsahu (gramatiky), povídka nebude bez oprav autora uveřejněna.


Poznámka: u „Kategorie“ a „Přístupnosti“ vycházíme z charakterizace a rozdělení povídek, které je obvyklé na zahraničních stránkách věnovaným fan fiction. Českou verzi pravidel jsme z velké části převzali z naší spřátelené stránky CZ Kontinuum, za což velmi děkujeme Martě a Martinovi. :-)Zpět na FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořila Věra.