TIN MAN (Montér)
EPIZODA č. 19
Scénář: Jeffrey King
Režie: Jimmy Kaufman

Premiéra: 13. 2. 1998
Česká premiéra: 24. 5. 2000

Postavy: plukovník Jonathan „Jack“ O'Neill (Richard Dean Anderson), dr. Daniel Jackson (Michael Shanks), kapitán Samantha Carterová (Amanda Tapping), Teal'c (Christopher Judge), generálmajor George Hammond (Don S. Davis), dr. Janet Fraiserová (Teryl Rothery), Harlan (Jay Brazeau), dvojník O'Neilla (Dan Shea)

Planeta: Altair (P3X-989)
Kultura: Altaiřané

Technologie/Zbraně: zařízení na zkopírování vědomí, desintegrační zařízení


Stručný náhled děje:
Při misi na planetu Altair (P3X-989) tým SG-1 potkává jejího posledního přeživšího obyvatele Harlana. Ten bez vědomí členů SG-1 zkopíruje jejich mysl a přenese ji do umělých těl k nerozeznání podobných originálům. "SG-1" se vrací přes Harlanův odpor zpět na Zem a zde zjišťuje krutou pravdu. Harlan z nich udělal jakési androidy, neschopné žít na Zemi, protože potřebují zdroj energie, který ovládá Harlan na Altairu. Jsou nuceni vrátit se zpět na Altair a žádají Harlana, aby jim vrátil zpět jejich těla, protože netuší, že jejich vědomí bylo pouze zkopírováno a že existují "originály" členů SG-1. Jsou zdrceni, když zjistí, jak se věci mají. Jsou pouhými kopiemi a "originály" se hlásí k životu a chtějí se vrátit domů. Je tedy jasné, že oni jako kopie členů SG-1, i když disponující stejným vědomím a vzpomínkami jako jejich originály a o to je to pro ně těžší, se nemohou vrátit domů a musejí zůstat na planetě s Harlanem, jako její jediní obyvatelé. Harlan se cítil osamělý a také potřeboval pomocníky, kteří by mu pomáhali udžovat zařízení na výrobu životně důležité energie v chodu. Proto to vše udělal, snažil se jen přežít. Za to nabízí kopiím členů SG-1 život dlouhý tisíce let. Pro kopie SG-1 je to však příliš vysoká cena.

Podrobný obsah epizody:
Členové týmu SG-1 se vydávají na misi na planetu Altair (P3X-989). Hvězdná brána se nachází v rozlehlém podzemním komplexu, který se zdá být opuštěný a působí velmi zchátralým dojmem. Je zjevné, že stavba pamatuje lepší časy. SG-1 se vydává na průzkum. Sam se v jedné z místností dotkne tlačítka na jakémsi počítači a komplexem se rozezní ječivý zvuk alarmu. Jack nařizuje ústup. Nedojdou však daleko. V jedné z chodeb jimi projede jakýsi skenovací paprsek a čtveřice se v bezvědomí zhroutí.  

O něco později se členové SG-1 probouzejí v jedné místnosti na podivných lůžcích. Zjišťují, že jejich zbraně a další vybavení zmizely a že zatímco byli v bezvědomí, někdo je převlékl do nových šatů. Přichází k nim nějaký muž, který je nadšeně zdraví. Jack jeho nadšení nesdílí a chce vědět, proč je muž napadl. Muž se jich ptá, jak se cítí a jestli mají nějaké problémy, že občas je nutné restartovat srdce. Snaží se být velmi přátelský. Čtveřice se po zdravotní stránce cítí skvěle. Jack nekompromisně žádá zpět všechny zbraně a uniformy, ale muž mu sděluje, že zbraně si mohou vzít, ale uniformy jsou pryč. Poté se čtveřici představuje. Jmenuje se Harlan a je posledním žijícím obyvatelem Altairu. Provází členy SG-1 komplexem. Všechno je velmi zchátralé a Harlan má poslední dobou velké problémy s odstraňováním různých poruch. SG-1 se od Harlana dozvídá, že je mu přes jedenáct tisíc let. Harlan udává svůj věk v hodinách a Jack je k údivu ostatních schopen cifru okamžitě z hlavy převést na roky. Harlan potěšeně říká, že je to teď lepší, že jsou silnější a chytřejší, protože je všechny vylepšil. Jack chce vědět, co to znamená a jak vlastně byli vylepšeni. Když se Harlan zdráhá sdělit bližší informace, Jack dává povel k okamžitému návratu na Zemi. Harlan se je marně snaží zadržet; tvrdí, že to pro ně může být nebezpečné a že nesmějí odejít. Jack na to nereaguje a SG-1 prochází bránou zpět na Zemi. Harlan za nimi volá, že se musí všichni vrátit a že ho nemohou nechat samotného.  

SG-1 je zpět v SGC a doktorka Janet Fraiserová jim na ošetřovně dělá rutinní prohlídky po návratu z mise. První je na řadě Jack a Janet překvapeně zjišťuje, že při poslechu Jackovi netluče srdce. A to není vše. Když mu chce odebrat krev, vidí, že žádnou nemá, ale místo ní má jakousi podivnou tekutinu hnědavé barvy. Navíc Teal’c zjišťuje, že přišel o svého symbionta. Jack v náhlém popudu bere ze stolku skalpel a rozřízne si celé předloktí... místo svalů a kostí se objevují jakési mechanické součástky. Janet okamžitě vyhlašuje poplach. Není však sama, kdo je šokován. Stejně je na tom i samotná čtveřice členů SG-1. Jsou zmatení, protože cítí, že jsou sami sebou, ale jejich těla svědčí o opaku. Je jim jasné, že to je Harlanova práce. Na ošetřovnu přibíhá ozbrojený oddíl s generálem Hammondem. Janet Hammonda informuje o situaci a ten nařizuje okamžitě čtveřici umístit na izolaci a přísně střežit. Janet se domnívá, že jsou to dvojníci členů SG-1. Jack se marně snaží Hammondovi vysvětlit, že jsou to oni, ale že s nimi Harlan bez jejich vědomí něco provedl. Sděluje Hammondovi různé podrobnosti z jeho života (o jeho vnučkách, o manželce, která Hammondovi před lety zemřela). Hammond je zmatený. Čtveřice se chová jako členové SG-1, ale jejich těla tomu nenasvědčují. Proto trvá na jejich izolaci. Mohl by to celé být nějaký goa’uldský trik. I členové SG-1 jsou překvapení a zmatení. Sam se domnívá, že Harlan přenesl jejich vědomí do umělých těl. Říkal jim, že se vrátí, a teď je jim jasné proč. O něco později k nim do izolační cely přichází generál Hammond a sděluje jim, že hodlá vyslat na Altair tým SG-5, aby našel vysvětlení. Čtveřice je proti. Harlan by jim udělal totéž co jim - přenesl by jejich vědomí do umělých těl. Zřejmě jim chtěl prokázat laskavost a vylepšit je. Harlan je asi také umělý. Náhle se všichni členové SG-1 zhroutí - dochází jim energie. Musí se vrátit na Altair. Čtveřice je s pomocí vojáků odváděna k hvězdné bráně a Jack z posledních sil varuje Hammonda, aby už neriskoval a neposílal na planetu další SG tým.  

Po příchodu na Altair se jejich stav zlepšuje a vrací se jim síla. Je jasné, že jejich těla jsou nyní stroje, které potřebují energii... a ta je na Altairu. Přichází Harlan a velmi nadšeně je vítá, říká, že čtveřice nyní patří sem, že to je jediné místo, kde mohou přežít. Jack se na něj vztekle vrhne a chytne ho pod krkem. Sam ho zadrží. Varuje ho, že Harlana budou ještě potřebovat, protože je jediný, kdo může vrátit věci do původního stavu. Harlan to ale vyvrací. Jejich těla při přenosu zmizela. Snaží se čtveřici přesvědčit, že současný stav je pro ně mnohem lepší. Náhle se komplexem rozezní poplašný signál. Harlan rychle vysvětluje, proč to všechno udělal. Nestačí sám na údržbu zchátralého komplexu, potřebuje k tomu pomocníky. Všichni se se situací smiřují velmi těžko, nejhůře Jack. Harlan odchází opravit poškozené zařízení a Jack jde po chvíli za ním, aby si mohli promluvit. Rovněž Teal’c odchází z místnosti. Není mu dobře a chová se zvláštně. Zatím Jack hovoří s Harlanem. Přicházejí k nim i Daniel se Sam a sdělují Jackovi, že Teal’c se choval trochu divně. Jack chce vědět, proč jim to Harlan udělal. Trojice se od Harlana dozvídá celou pohnutou historii Altairu a jeho obyvatel. Povrch Altairu je zamořený radiací a je neobyvatelný. Život je možný pouze v podzemním komplexu. Altaiřanům kdysi hrozil celkový zánik, když se biosféra planety zcela zhroutila. Byl vytvořen projekt, jehož cílem bylo přežití alespoň části populace. Ale jejich původní těla by to nepřežila, proto byla vytvořena umělá a do nich zkopírována mysl Altaiřanů - stali se z nich vlastně androidi. Ale došlo k problémům s přenosem a někteří nepřežili. Byl vytvořen podzemní komplex se zdrojem energie pro umělá těla. Když zemřel tvůrce komplexu, vzal si mnohá tajemství do hrobu. Mnozí Altaiřané ale přežili alespoň na čas. Někteří si vzali menší přenosné zdroje energie, odešli bránou a už se nevrátili. Část Altaiřanů dala přednost smrti - vyšli na povrch planety z dosahu zdroje energie. Nakonec zůstal pouze samotný Harlan. Ale teď je zase všechno mnohem lepší, protože tu má je. Trojice ale jeho nadšení nesdílí a chce se vrátit domů. Harlan nechápe, proč odmítají jeho dar. Vždyť jim dal nesmrtelnost.  

Komplexem se opět rozezní poplašný signál. Harlan je žádá o pomoc. Je nutné, aby zařízení na výrobu energie fungovalo, protože jsou na něm životně závislí. Bez energie by jejich umělá těla dlouho nepřežila. Zatímco Harlan kontroluje údaje na jednom z počítačů, trojice se vydává opravit ucpaný tepelný turbokondenzátor, který přivádí teplo z jádra planety. Musí ho uvolnit. Vítr, který vane na povrchu, žene ozářený déšť do ventilačního systému a ten zablokovala rez. Zatím je všechno přepnuté na záložní zdroj. Pokud chtějí přežít, musí všichni spolupracovat. Harlan jim sděluje, že musel uzavřít průduchy a nyní je třeba znovu je otevřít, snížit tak nebezpečně stoupající tlak a přesměrovat ventilaci. Trojice se rozděluje, Sam s Danielem jdou opravit jeden průduch a Jack se sám vydává k dalšímu. Uvolňuje průduch, ze kterého vytryskne proud páry. Vtom se objevuje Teal’c a vrhá se na překvapeného Jacka. Začnou se prát a Teal’c poraní Jackovi tvář, když mu obličej přitiskne k trubce, ze které uniká pára. Jackův křik zaslechnou ostatní. Přiběhnou k dvojici právě ve chvíli, kdy chce Teal’c zraněného Jacka dorazit velkou železnou trubkou. Harlan je nucen použít dezintegrační zařízení a Teal’ca zlikvidovat. Trojice je šokována - právě přišli o přítele a kolegu. Harlan je uklidňuje, že dá vše zase do pořádku a že Teal’ca umí opravit. Ale jak, když ho právě dezintegroval? Něco tady zjevně nehraje. Harlan chce, aby se trojice vrátila na své ubikace. Komplex je nyní bez závad a mají tam tedy počkat, zatímco on opraví Teal’ca. Harlan odchází do laboratoře a trojice se po chvíli vydává za ním.  

Přijdou do laboratoře právě ve chvíli, kdy Harlan vyrábí nového Teal’ca. Harlan jim sděluje, že Teal’c se choval divně, protože dvě bytosti nemohly koexistovat v jednom těle, které vytvořil. Nevěděl, že Teal’c je jiný, ale teď už tu chybu neudělá. Jak ale může vytvořit nového Teal’ca bez originálu? Jack žádá, aby Harlan celý proces ukončil, a ten neochotně svoluje. Vysvětluje, že jejich těla ještě existují, ale že nemůže přenést zpět jejich vědomí. Chtějí vědět proč. Dozvídají se, že jejich vědomí nebylo přeneseno, ale zkopírováno. Jsou vlastně dvojníky členů SG-1. Harlan se omlouvá, že jim nechtěl ublížit. Byl by poslal originály na Zemi, jakmile by si byl jistý, že zkopírování a přenos byly úspěšné. Originály by se nikdy o existenci svých kopií nedozvěděly a kopie by se časem smířily s novou existencí. Celé se to ale zamotalo, protože dvojníci byli tak tvrdohlaví. Originální členové SG-1 hovoří se svými kopiemi. Jack rozmlouvá se svou kopií o bezpečnostní otázce. Kopie přece ví totéž, co on, a to by mohlo pro Zemi představovat značné nebezpečí. Nakonec kopie slibuje, že po odchodu týmu SG-1 zakopou bránu.  

Členové SG-1 se chystají k návratu na Zemi a Harlan a kopie členů SG-1, včetně nově stvořeného Teal’ca, se s nimi jdou rozloučit. Je to pro ně velmi těžké. Byli zdrceni, když zjistili, jak se věci mají - že jsou pouhými kopiemi a originály že se hlásí k životu a chtějí se vrátit domů. Je jasné, že oni jako kopie členů SG-1, i když obdařené stejným vědomím a vzpomínkami jako originály - a o to je to pro ně těžší , se vrátit nemohou a musí zůstat na planetě s Harlanem, který jim vlastně ukradl jejich životy. Harlan se cítil osamělý a také potřeboval pomocníky, kteří by mu pomáhali udržovat v chodu zařízení na výrobu životně důležité energie. Proto udělal, co považoval za nutné, snažil se jen přežít. Za to nabídl kopiím členů SG-1 život dlouhý tisíce let. Kopiím ta cena ale připadá příliš vysoká.

Přepis epizody: zatím není k dispozici

Fakta a zajímavosti:
-- navštívená planeta: Altair (P3X-989) - povrch planety je zamořen radiací a je neobyvatelný, obyvatelé: android Harlan.
-- Harlan - poslední živý obyvatel Altairu. Je mu přes 11 tisíc let. Přežívá v podzemním komplexu.
-- Altaiřanům hrozil celkový zánik. Biosféra planety se zcela zhroutila. Byl vytvořen projekt, jehož cílem bylo přežití alespoň části Altaiřanů. Ale jejich původní těla by to nepřežila, proto byla vytvořena umělá těla a do nich zkopírována mysl Altaiřanů. Původně jich bylo přes tisíc. Ale došlo k problémům s přenosem a někteří nepřežili. Byl vytvořen podzemní komplex se zdrojem energie pro umělá těla. Jeho tvůrcem byl [Hubald]. Ovšem ani toho nakonec nedokázali opravit a jeho tajemství zanikla společně s ním. Mnozí ale přežili alespoň na čas. Někteří z nich si vzali menší přenosné zdroje energie, odešli bránou a už se nevrátili. Část Altaiřanů dala přednost smrti - vyšli na povrch planety mimo zdroj energie. Nakonec zůstal pouze samotný Harlan. 
-- Harlan zkopíroval vědomí členů SG-1 do umělých těl. Potřeboval pomocníky, protože na udržování zastaralého komplexu v chodu jeden nestačí. Kopie mohou žít pouze v podzemním komplexu na Altairu, protože k životu potřebují zdroj energie, který tam je. Při pobytu na Zemi jim brzy došla energie a kopie členů SG-1 se musely vrátit zpět na Altair. Teal'cova kopie se příliš nepovedla, protože se v jednom těle svářelo vědomí Teal'ca s jeho symbiontem. Nakonec musel Harlan Teal'covu kopii desintegrovat.
-- Harlan i kopie členů SG-1 musejí zůstat blízko zdroje energie. Bez nepřetržitého proudu energie z emitorů nemohou těla fungovat více než pár hodin.
-- Harlan používá jakýsi druh desintegračního zařízení.
-- kopie Jacka slíbila pravému Jackovi, že po odchodu pravých členů SG-1 zpět na Zem pohřbí bránu na Altairu.
-- Hammondova manželka zemřela před čtyřmi lety na rakovinu.
-- Hammond má vnučky Kaylu (Kaylen) a Tessu.
-- Nesrovnalosti a nejasnosti:
- Harlan říká Jackovi, že [Hubald] zemřel před 99 207 000 pozemskými hodinami a Jack to v zápětí převede na 11 000 let. Ale je to nepřesné, má to být zhruba o víc než 300 let více. Jak mohl Harlan vědět, jak dlouhá je jedna pozemská hodina?
- není mi příliš jasné a zdá se mi nelogické, proč Altaiřané po katastrofě na jejich planetě ihned neodešli bránou ve své přirozené podobě, ale proč přenášeli svou mysl do umělých těl. Snad byla jejich fyzická těla úzce vázána na křehký ekosystém planety a jinde by zřejmě asi Altaiřané ve své pravé podobě nepřežili... Ale proč by potom na sebe brali podobu lidí? Celé se mi to zdá velmi nepravděpodobné a nesmyslné, ale je to jen můj názor. :-)

Slovníček:
cumtraya = altairský pozdrav
kruh = altairský výraz pro hvězdnou bránu

Oblíbené citáty: 
Harlan: "Vy jste vůdce?"
Jackson: "Ó ne, tím je..."
O'Neill: "Já. Plukovník O'Neill. Cumbaya."
Harlan: "*Cumtraya*."
O'Neill: "To je fuk."
Harlan: "You are the leader?"
Jackson: "Oh no, that would be..."
O'Neill: "Me. Colonel Jack O'Neill. Cumbaya."
Harlan: "*Cumtraya*."
O'Neill: "Whatever."

Jackson: "Máme svá práva, Jacku."
O'Neill: "O jakých právech to mluvíš?"
Carterová: "Ať se nám stalo cokoliv, jsme pořád ještě..."
O'Neill: "Lidé?! To jste chtěla říct?"
Carterová: "Harlan říkal, že se vrátíme. Teď víme proč."
Jackson: "We still have our rights, Jack."
O'Neill: "What rights are you talking about?"
Carter: "Colonel, no matter what he's done to us, we're still..."
O'Neill: "Human?! Is that what you were going to say?"
Carter: "Well, Harlan said we'd be back. Now we know why."

O'Neill: "Harlane, my chceme zpět domů."
Harlan: "O ne, ne. Musíte zůstat, přátelé. Mí přátelé."
O'Neill: "Přátelé?! Já tě nemám rád! A vypadá to, že ani nikdy mít nebudu!"
O'Neill: "Harlan, we want to go home."
Harlan: "Oh no no. You must stay. You are friends. New friends."
O'Neill: "Friends?! I don't even like you! Chances are I'll never like you!"

Hodnocení:
Sovog: 3/5

Věra: 4/5 
Mysl členů SG-1 byla zkopírována a přenesena do umělých těl, na první pohled k nerozeznání podobných originálům. Skvělá scéna mezi Jackem a jeho kopií a velmi emotivní scéna loučení obou týmů v závěru epizody. Výborné herecké výkony.

Johny Idler: 5/5
předchozí epizoda | následující epizoda


Zpět na EPIZODY | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.