Přednáška Věry z Raukonu 2001

© Věra (prosíme nepřebírat na jiné stránky)TELEVIZNÍ SERIÁL STARGATE SG-1

(FENOMÉN 2. POLOVINY 90. LET 20. STOLETí)


Raukon 2001
Kolín, 19.-21. 10. 2001
JAK TO VŠECHNO ZAČALO         

V říjnu roku 1994 měl v USA premiéru film Rolanda Emmericha a Deana Devlina Stargate (Hvězdná brána), který pojednává o nalezení mimozemského artefaktu (hvězdné brány), s jehož pomocí je možné cestovat na jinou planetu během několika vteřin. Film zaznamenal velký úspěch, byl promítán v mnoha zemích světa a vydělal okolo 70 miliónů dolarů. Po celosvětovém úspěchu filmu plánovali Devlin s Emmerichem filmovou trilogii. Avšak studio MGM nechtělo financovat další dva filmy, což byl problém, protože vlastnilo na Stargate práva.

Naopak na podzim roku 1996 MGM oznámilo, že hodlá natočit seriál z prostředí Stargate. Jak Devlin, tak Emmerich se ale odmítli na seriálu podílet. Společnost MGM nabídla spolupráci na zamýšleném seriálu producentům a autorům Johnatanovi Glassnerovi a Bradu Wrightovi, kteří již s MGM spolupracovali na televizním seriálu Krajní meze. Ti rozpoznali nekonečné dějové možnosti, které by takový seriál naskýtal. Dvojice napsala scénář k úvodnímu pilotnímu dílu/resp. dvoudílu s názvem Children of the Gods (Děti bohů) a k seriálu byl jako herecká hvězda přizván Richard Dean Anderson. S natáčením COTG se začalo 18. února 1997 v lesnaté oblasti poblíž Vancouveru. Úvodní díl se rovněž, tak jako všechny následující díly seriálu kromě exteriérů, natáčel v Bridge Studios v kanadském Vancouveru. Seriál byl nazván Stragate SG-1 a pilotní film měl v USA premiéru 27. 7. 1997. A to byl začátek nového nad očekávání úspěšného seriálu, který si získal fanoušky v mnoha zemích světa. Seriál vychází z Emmerichova a Devlinova filmu Stargate (Hvězdná brána) z roku 1994 a volně na něj navazuje. Jen pro připomenutí, o čem je film Stargate?
FILM STARGATE          

Film Stargate nás poprvé seznamuje s mimozemským artefaktem - hvězdnou bránou, kterou objevil v Egyptě v roce 1928 prof. Langford pod náhrobním kamenem na pohřebišti v Gíze. Artefakty byly převezeny do USA. Vojenské letectvo se za pomoci vědců snaží rozluštit nápisy. Počátkem 90. let Catherine Langfordová, dcera objevitele brány, požádá o spolupráci dr. Daniela Jacksona, lingvistu a archeologa se zaměřením na egyptologii. Tomu se podaří přeložit nápis na náhrobku a rozpozná, že na kartuši jsou zobrazeny symboly souhvězdí. Uvnitř kartuše je šest symbolů, sedmý symbol je pod kartuší (dvě postavy modlící se po obou stranách pyramidy nad níž je slunce). Jackson identifikuje 7. symbol na bráně (pyramida nad níž je slunce) a tím otevře cestu k úspěšné aktivaci brány. K tomu je potřeba znát sedm symbolů. K určení polohy uvnitř trojrozměrného prostoru je potřeba šest symbolů a k určení směru je třeba sedmý symbol - výchozí bod.

Poté je na Abydos, jak se planeta jmenuje, vyslána mise vedená plukovníkem O'Neilem (v seriálu přibylo do příjmení ještě jedno "l"). Cílem mise je zachycení možného nebezpečí. Plukovník O'Neil dostal tajný sebevražedný úkol - projít se svým týmem bránou, zjistit možná ohrožení Země a kdyby byla, odpálit jadernou hlavici a zničit bránu na druhé straně poté, co by se jeho tým vrátil na Zem. Plukovník byl pro tuto misi vybrán jako vhodný kandidát, protože se nebojí smrti. Naopak má sklon k sebevražedným myšlenkám od té doby, co se jeho syn nešťastnou náhodou zastřelil jeho zbraní. Dr. Jackson se rovněž účastní mise, protože je potřeba dešifrovat symboly na bráně a určit adresu domů. Je nutné nalézt kamennou desku (podobně jako tomu bylo na Zemi), kde bude vyznačeno pořadí symbolů.

Po průchodu bránou tým zjišťuje, že se deska s pořadím symbolů nenalézá poblíž brány a že se tedy zatím nemohou vrátit domů. Seznámí se s místními obyvateli a zjistí, že Abydos je v područí boha Ra. Ra přiletěl na Abydos v kosmické lodi před několika tisíci lety. Byl členem vymírající rasy a vydal se napříč vesmírem. Jako parazit se zmocnil těla chlapce na Zemi a stanovil se zde vládcem. Použil bránu a přivedl na Abydos ze Země dělníky, aby tu pro něho těžili rudu, ze které byla vybudována brána a na které FILM STARGATEbyla postavena celá jeho technologie. Na Zemi mezitím došlo ke vzpouře a pozemská brána byla pohřbena.

Dr. Jacksonovi se nakonec podaří nalézt kamennou desku se šesti symboly, ale ta část, na které by měl být sedmý symbol, je rozbitá. Sblíží se s místními obyvateli a zamiluje se do domorodé dívky Sha'uri. O'Neil si oblíbí bratra Sha'uri Skaaru, který mu připomíná zemřelého syna. Se Skaarovou pomocí nakonec Dr. Jackson získá sedmý symbol (tři spojené Abydoské měsíce). Mají tedy výchozí bod a mohou domů.

Mezitím se vrací na planetu Ra se svou kosmickou lodí. Tým je napaden Raovými strážemi a padne do rukou Raa. Rovněž je ukradena i bomba, kterou měl O'Neil zničit bránu. Ra chce poslat bombu zpět na Zem spolu s vytěženou horninou, což by mnohonásobně zvýšilo účinek bomby. Ra, aby upevnil svou moc, nařídí Jacksonovi , aby před shromážděným lidem Abydosu popravil O'Neila a jeho tým. Jackson ale obrátí zbraň proti samotnému Raovi. Na pomoc přichází Skaara, Sha'uri a další. Tým je osvobozen.

O'Neil aktivuje bombu, kterou Ra umístil před bránu. Dojde k přestřelce, ve které je Sha'uri smrtelně zraněna. Jedinou šancí je pro ni Raův sarkofág na kosmické lodi. Jackson s ní pronikne na loď a umístí ji do sarkofágu, který ji vyléčí. Na poslední chvíli se jim podaří uniknout z lodi pomocí transportních kruhů. Protože zbývá málo času, chce O'Neil bombu deaktivovat, ale zjistí, že to není možné.

Lid Abydosu se vzbouří a Ra chce uprchnout z planety. Těsně před výbuchem se O'Neilovi a Jacksonovi podaří pomocí transportních kruhů poslat bombu zpět na Raovu kosmickou loď. Loď vybuchne na oběžné dráze Abydosu a Ra je zničen.

Dr. Jackson se rozhodne na Abydosu zůstat. Dohodnou se s O'Neilem, že brána bude zasypána a O'Neil po návratu na Zem sdělí generálu Westovi, že všichni včetně Jacksona zahynuli.
O ČEM TO JE          

Začátek pilotního dvoudílu Stargate SG-1 s názvem Děti bohů (Children of the Gods) se odehrává rok po první misi na Abydos. Plukovník Johnatan "Jack" O'Neill, který po návratu z Abydosu odešel do výslužby, je opět povolán do aktivní služby poté, co hvězdnou bránou pronikne do velitelství stargate (SGC) skupina Jaffů vedená příslušníkem parazitické rasy Goa'uldů Apophisem. Ti napadnou ostrahu střežící bránu, unesou jednu ženu a ostatní členy ostrahy pobijí. Poté, co je O'Neill nucen prozradit, že dr. Jackson žije, je vyslán na Abydos, aby ho přivedl zpět. Tam se od Jacksona dovídá, že existují tisíce bran po celé galaxii.

Během O'Neillovy mise je Abydos napaden Apophisem, který projde bránou a unese Jacksonovu ženu Sha're (ve filmu se jmenovala Sha'uri) a jejího bratra Skaaru na Chulak, planetu Jaffů. O'Neill se se svými lidmi vydává na Chulak, aby je osvobodili. Zde však padnou do rukou Apophise. Nakonec se jim za pomoci Jaffy Teal'ca podaří uprchnout. Pro Sha're a Skaaru je však pozdě. Sha're se stala hostitelkou Apophisovy královny Amaunet a Skaara hostitelem Apophisova syna Klorela. Apophis společně se Sha're/Amaunet a Skaarou/Klorelem odcházejí bránou neznámo kam. O'Neill se se svými lidmi vrací zpět Zem.

Je rozhodnuto, že bude zformováno devět SG týmů (jejich počet v průběhu seriálu postupně narůstá), které budou mít za úkol prozkoumávat nové světy. Členy prvního SG týmu - SG-1 tvoří plukovník Jonathan "Jack" O'Neill (Richard Dean Anderson nahradil Kurta Russella, který tuto postavu ztělesnil ve filmovém zpracování), kapitán resp.major Samantha Carterová (Amanda Tapping), dr. Daniel Jackson (Michael Garrett Shanks nahradil Jamese Spadera)a mimozemšťan z rasy Jaffů Teal'c (Christopher Judge). Celý program Stargate je přísně tajný. O jeho existenci ví pouze prezident a sbor náčelníků štábů. Velitelství hvězdné brány (SGC) je umístěno hluboko pod zemí v dolních patrech komplexu v hoře Cheyenne v Coloradu. V horních patrech tohoto zařízení se nachází NORAD (North American Air Defense) = Severoamerická protivzdušná obrana [je to síť protivzdušné obrany USA a Kanady, která mj. zajišťuje radarové sledování všech objektů vypuštěných do kosmického prostoru]. Velitelství hvězdné brány (SGC) je Pentagonem označováno jako Oblast 52 a celý projekt stojí ročně 7.4 miliard dolarů. Šéfem SGC je generálmajor [oslovovaný jako generál] George Hammond (Don S. Davis), který nahradil generála Westa (byl velitelem ve filmu Stargate).

Seriál nás postupně vtahuje do světa, kde existuje mnoho hvězdných bran rozesetých po celé galaxii i mimo ni. Do světa, kde spolu soupeří lidé a parazitická rasa Goa'uldů, která ke své existenci potřebuje tělo hostitele. Mnohé planety galaxie jsou osídleny potomky starověkých národů pocházejících ze Země, které Goa'uldi odvedli s sebou na jiné planety jako potencionální hostitele a otroky. Setkáváme se ovšem i s mimozemskými národy na různém stupni vývoje, až na výjimky humanoidními. Postupně jsme seznamováni se složitou hierarchií Goa'uldů. Na jedné straně stojí Vládci Soustavy a na druhé odboj proti těmto Vládcům, který tvoří Tok'rové. Tok'rové jsou vlastně také Goa'uldi, kteří se však kvůli odlišnému názoru na získávání hostitelů s Goa'uldy rozešli zhruba před 2000 lety. SG týmy se při svých cestách hvězdnými branami seznámí s Tok'ry a vznikne mezi nimi spojenectví proti Goa'uldům. Kromě Tok'rů kdysi existovala i aliance vyspělých mimozemských ras, kterou tvořili Asgardi, Noxové, Furlingové a Antikové, stavitelé bran (s posledními dvěmi jsme se zatím v seriálu během čtyř sezón nesetkali, je o nich pouze zmínka). SG týmy na svých cestách shromažďují informace o navštívených planetách a jejich obyvatelích, snaží se získat nové technologie a také spojence, kteří by jim pomohli v boji proti Goa'uldům.
CO JE VLASTNĚ HVĚZDNÁ BRÁNA, JAK VYPADÁ A JAK FUNGUJE

Hvězdná brána je kruh, který má zhruba 6 m v průměru. Je vyrobena z naquadahu, zvláštního prvku, který se nachází na některých planetách. Brána se zdá být imunní k efektu stárnutí. Skládá se ze dvou kruhů.Vnější kruh je stacionární s devíti zámky (chevrony), vnitřní kruh se otáčí a obsahuje 39 symbolů, 38 symbolů reprezentuje souhvězdí, 39. symbol je výchozí bod, který je pro každou bránu unikátní. Prvek, ze kterého je brána postavena, absorbuje energii přímo. Její vnitřní funkce tu energii přemění a nabíjejí rezervoáry podobné kondenzátorům. Ale vnitřní kruh se začne otáčet jen tehdy, když je rezerva energie dostatečná. Materiál brány je supravodič, absorbuje energii v mnoha formách - elektrickou, tepelnou, jadernou, solární. Fungování lze přirovnat k telefonu. Na zvláštním kruhovém zařízení - ovládacím panelu, tzv. DHD [Dial Home Device] se zadá adresa (SGC místo něj používá supervýkonný počítač, protože DHD v Gíze nebylo nalezeno). Adresa se skládá ze 7 symbolů. K určení polohy uvnitř trojrozměrného prostoru je potřeba šest symbolů a k určení směru je třeba sedmý symbol - výchozí bod. Při zadávání adresy se vnitřní kruh brány začne otáčet a zadávané symboly postupně zapadají do jednotlivých zámků, které se rozsvítí. Pokud zapadne všech sedm symbolů, což znamená, že brána na druhé straně je přístupná, dojde k výboji neutrinové energie a vytvoří se stabilní červí díra mezi oběma branami. Iluzi vody při aktivaci brány vytváří hranice červí díry tvořená kvantovými částicemi. Brána se dá otevřít nejen pomocí DHD nebo superpočítače, ale i manuálně, pokud je k dispozici dostatečný zdroj energie. Časové maximum, po které může být brána otevřena je 38 minut, poté se červí díra zhroutí. Při průchodu bránou dochází k molekulárnímu rozkladu hmoty, která se opět při výstupu druhou bránou rematerializuje do původní podoby. Cestování je jednosměrné. Jediné, co projde obousměrně jsou rádiové vlny.

Hvězdné brány jsou rozesety na mnoha planetách v celé naší galaxii i mimo ni. Tvůci hvězdných bran jsou Antikové, jedna ze čtyř ras bývalé protigoa'uldské aliance. Antikové již před dávnou dobou opustili naši část vesmíru a nemáme o nich téměř žádné údaje, ani nevíme jak vypadají, ale snad to byli humanoidé podobní lidem, protože systém bran byl vybudován pro přepravu lidí nebo někoho s podobnou fyziologií, takže brány většinou vedou na místa, kde prostředí umožňuje lidem život. Dr. Daniel Jackson objevil během svého pobytu na Abydosu mapu obrovské sítě hvězdných bran, která se stala zdrojem výprav SG týmů na jiné planety. Dlouho byla zdrojem jediným. Až do okamžiku, kdy byly do O'Neillova mozku omylem nahrány z archívu Antiků na planetě P3R-272 všechny jejich znalosti a Jack, díky těmto nově nabytým informacím, zadal do počítače další síť bran. Tyto brány se neshodovaly s těmi z Abydosské mapy (viz The Fifth Race). Od té doby má SGC v databázi adresy hvězdných bran ze dvou zdrojů - z Goa'uldské mapy na Abydosu (označeny žlutou barvou) a z originální mapy Antiků (označeny červenou barvou).

Pozemská hvězdná brána byla nalezena roku 1928 profesorem Langfordem v egyptské Gíze. Byla převezena do podzemní základny v USA, kde ji zkoumalo letectvo. V roce 1945 prezident Roosewelt nařídil experimenty s bránou. Vědci se tehdy domnívali , že brána je zbraň nebo by se tak dala použít. Experimenty vedl profesor Langford, objevitel brány. Američanům se podařilo již v roce 1945 bránu uspěšně aktivovat a jeden z členů výzkumného týmu - dr. Ernest Littlefield prošel bránou na planetu, která byla později označena jako P3X-972. O 50. let později, poté, co Pentagon odtajňoval staré archivní materiály, se dr. Jackson dozvěděl o pokusech ze 40. let a SG-1 se vydal na zmiňovanou planetu a přivedl dr. Littlefielda zpět na Zem. Po neúspěchu z 40. let, kdy bylo ztraceno spojení s dr. Littlefieldem, byl program ukončen a znovu obnoven až díky Catherine Langfordové, dceři prof. Langforda, v 90. letech. Poté, co se s pomocí dr. Jacksona podařilo úspěšně aktivovat bránu, se naplno rozjel celý projekt.

Hvězdná brána je umístěna na základně SGC v dolních patrech podzemního komplexu v hoře Cheyenne v Coloradu. Samotná brána se nachází v posledním, 28. podlaží. Aby se zabránilo průniku nezvaných návštěvníků, chrání pozemskou bránu iris. Je to ochranný štít vyrobený z čistého titanu. Iris je umístěna tři mikrometry od hranice červí díry, což účinně zabraňuje tomu, aby se hmota dokázala reintegrovat. Pro případ selhání iris je v komplexu bezpečnostní zařízení, které by se odpálilo a zničilo celou horu, ve které je komplex umístěn. Poté, co byla iris zničena v epizodě A Matter of Time, když byla vtažena bránou na planetu přitahovanou blízkou černou dírou, byla nainstalována nová iris obohacena triniem. Iris se otevře pouze v případě, že tým, který je na misi mimo Zemi, vyšle ze speciálního vysílače (tzv. GDO) svůj kód (např kód pro tým SG-1 je 7062957 0282002). Iris byla nainstalována po vpádu Apophise na Zemi (viz COTG).

V průběhu seriálu se ukáže, že na Zemi jsou dvě brány. Druhá brána byla náhodou objevena v Antarktidě, 50 mil jihozápadně od letecké základny McMurdo. Tato brána byla převezena do Nellisu do zařízení v Groom Lake (tzv. Oblast 51) v Nevadské poušti, kam jsou posílány všechny technologie, které SG týmy přinesou na Zem. Brána měla být pod zámkem, ale záhadně se ztratila a byla po nějakou dobu používána agenty NID, vedenými plukovníkem Maybournem. Nakonec byla za přispění SG-1 a generála Hammonda převezena zpět. První brána skončila na dně oceánu poté, co ji tým SG-1 přenesl na palubu Thorovy lodi Biliskner, zamořenou replikátory, aby mohl uprchnout na jinou planetu. Loď se poté zřítila a dopadla na dno Pacifiku (viz ep. Nemesis). Od té doby SGC používá Antarktickou bránu, která byla na základnu převezena z Oblasti 51. První, egyptská, brána se dostala do rukou Rusů, kteří rozjeli v tajném komplexu na Sibiři vlastní program Stargate. Ten však fungoval pouhých 37 dní, kdy bylo prozkoumáno 7 planet, než došlo k nehodě (viz Watergate).

Goa'uldi, Jaffové a Abydosané říkají hvězdné bráně chaapa´ai. Pro další národy na různých planetách je to zase kamenný kruh, průchod, velký kruh stojící vody, cirk kakona (kruh strastí) atd.


Vynořuje se řada otázek týkajících se fungování hvězdné brány, které v seriálu zatím nebyly uspokojivě vysvětleny.

Proč lze bránou cestovat pouze jednosměrně?

Proč je na každé bráně zobrazeno pouze 38. symbolů představujících souhvězdí a výchozí bod? Symboly souhvězdí jsou brány z našeho pozemského pohledu. Ale v různých částech vesmíru se přece různá seskupení hvězd jeví různě. A staviteli hvězdných bran byli Antikové a ne lidé. Proč by zobrazovali zrovna souhvězdí, která jsou čistě pozemskou konvencí a která jsou zobrazena z pohledu ze Země?

Rovněž mi připadá nepochopitelné, že Carterová, která má doktorát z teoretické astrofyziky a dva roky pracovala na zprovoznění hvězdné brány, by si nevšimla, že symboly na bráně označují souhvězdí. Vždyť třeba symbol pro souhvězdí Orionu je zcela jasný.

To je namátkou jen pár nevysvětlených otázek.
HLAVNÍ HRDINOVÉ SERIÁLU - ČLENOVÉ TÝMU SG-1

Hlavní hrdiny seriálu představuje na první pohled dost nesourodá čtveřice členů týmu SG-1, kterou tvoří velitel týmu Jonathan "Jack" O'Neill - plukovník letectva, bývalý člen speciálních jednotek, kapitánka letectva Samantha Carterová - geniální teoretická astrofyzička, civilní vědecký poradce dr. Daniel Jackson - archeolog a lingvista a mimozemský bojovník - Jaffa Teal'c, bývalý Apophisův První muž. Přesto, že to vypadá, že takový čtyřlístek naprosto odlišných charakterů nemůže tvořit dobrý tým, opak je pravdou. Právě ta jejich zdánlivá nesourodost zaručuje úspěch celého týmu, protože členové SG-1 se vzájemně dokonale doplňují. I když ve skutečnosti by takový tým asi sotva existoval. Pochybuji, že by armáda umístila do týmu prvního kontaktu dva geniální vědce, kteří jsou pro projekt téměř nenahraditelní. I když dr. Jackson díky své znalosti starověkých pozemských kultur a jazyků plní nezanedbatelnou roli prostředníka mezi pozemšťany a cizími kulturami při prvním setkání. Sám velitel SGC generál Hammond odpovídá v pilotní epizodě COTG dr. Jacksonovi na jeho žádost , aby mohl být členem SG-1, že potřebují, aby pracoval v SGC jako poradce ostatních týmů, protože jeho znalosti starověkých kultur a jazyků jsou příliš cenné. Nakonec však změnil názor. Ale právě přítomnost jak vojáků, tak vědců včetně civilisty, rozehrává netušené možnosti v interakci mezi jednotlivými členy týmu. Kdyby se tým skládal jen ze samých vojáků, seriál Stargate SG-1 by se pravděpodobně stal jedním z mnoha akčních seriálů zabalených do hávu science fiction.


Kdo vlastně jsou členové SG-1?


Jack O'Neill
Plukovník letectva, velitel týmu SG-1.

O'Neill (O'Neil) byl vybrán jako vhodný kandidát na velení první mise na Abydos, díky svým sebevražedným myšlenkám. Těsně před výpravou na Abydos totiž přišel o svého syna, který se nešťastnou náhodou smrtelně zranil jeho zbraní. O'Neill se domníval, že půjde o sebevražednou misi a byl ochoten podstoupit nejvyšší oběť. Neočekával, že potká skupinu lidí, kteří mu opět vrátí chuť do života. Především to byl domorodý mladík Skaara, který mu připomínal jeho zemřelého syna. Rovněž si postupně oblíbil i dr. Jacksona, který byl s jeho týmem na první misi na Abydosu jako civilní poradce. Jackson všem zachránil život a nakonec si získal respekt i zprvu velmi odměřeného plukovníka O'Neilla. Poté, co byl Ra poražen, Jackson zůstal na Abydosu se svou novou rodinou a O'Neill se vrátil na Zem se zbytkem týmu, rezignoval na svou funkci a odešel do důchodu. O rok později byl povolán zpět do aktivní služby poté, co Apophis se svými lidmi prošel pozemskou hvězdnou bránou, unesl jednu ženu a ostatní členy ostrahy zabil. Jeho žena Sára od něho odešla, když byl na první misi na Abydosu. Od té doby spolu nežijí.

O'Neill pochází z Chicaga. Byl mnoho let členem speciálních jednotek, účastnil se rovněž války v Zálivu. Zde byl při jedné z tajných operací zraněn a zajat a strávil čtyři měsíce v iráckém vězení. Poté, co se stal velitelem SG-1, neměl zprvu přílišnou důvěru k vědcům, ale postupem času oba vědci v jeho týmu - Carterová a Jackson - získali nejen jeho respekt, ale i přátelství.

O'Neill je ostřílený voják, rozený velitel, kterému jsou členové jeho týmu nade vše. Není ale zrovna předpisovým vojákem. Je proslulý tím, že říká, co si myslí kdykoli a komukoli, včetně svých nadřízených. Díky tomu má s nadřízenými často problémy. Jeho sarkastické hlášky ve všech možných situacích jsou proslulé.

Roli plukovníka Jacka O'Neilla ztvárnil Richard Dean Anderson, známý u nás především svou rolí MacGyvera ve stejnojmenném televizním seriálu. Nahradil Kurta Russella, který představoval O'Neila ve filmovém zpracování. Na rozdíl od poněkud prkenného Kurta Russella, přidal RDA O'Neillovi humor a celou postavu tím zlidštil.


Samantha Carterová
Kapitán resp. major letectva.

Je nejen příslušnicí letectva, stejně jako O'Neill, ale rovněž i téměř geniálním vědcem. Má doktorát z teoretické astrofyziky. Carterová pracovala dva roky v Pentagonu na projektu Stargate a při výzkumu nanotechnologií. Ale nedostala se do týmu, který byl vyslán na první misi na Abydos. Do SGC byla převelena z Pentagonu těsně před přípravami na druhou misi pozemšťanů na Abydos a stala se členkou týmu SG-1.

Rovněž se zůčastnila války v Zálivu, kde nalétala přes 100 hodin v F-16. Vždy toužila stát se astronautkou, vzdala však čekání na obnovu letů po katastrofě Challengeru v roce 1986.

Pochází z vojenské rodiny. Jejím otcem je generál Jacob Carter. Když umíral na rakovinu, bylo mu nabídnuto, aby se stal hostitelem Tok'ry Selmak, protože symbiont je schopen vyléčit většinu lidských nemocí včetně rakoviny. Od té doby je prostředníkem mezi pozemšťany a Tok'ry. Matka Carterové, zahynula při automobilové nehodě, když byla Sam v teenagerském věku. Má ještě bratra Marka, který žije v San Diegu.

Sam se stala nedobrovolnou hostitelkou Tok'ry Jolinar z Malkshuru, která do ní pronikla ve stavu nejvyšší nouze na planetě Nasya (viz In the Line of Duty). Nakonec zachránila Carterové život a sama zemřela. To změnilo její život. Od té doby má Sam přístup ke vzpomínkám Jolinar (i když ne vždy je schopna si je bez pomoci speciálního zařízení Tok'rů na vyvolávání vzpomínek vybavit) a je schopna používat některá goa'uldská zařízení, např. "ozbrojenu ruku" nebo léčebné zařízení. Díky tomu, že se na krátkou dobu stala hostitelkou Jolinar, je rovněž schopna vycítit naquadah a rozpoznat tak přítomnost goauldí larvy v těle hostitele nebo Jaffy. To vše představuje pro tým nezanedbatelnou výhodu.

V epizodě Fair Game byla povýšena na majora.


Daniel Jackson
Jediný civilista v týmu.

Byl to on, komu se podařilo zprovoznit hvězdnou bránu, když rozpoznal, že symboly na nalezené kartuši i na hvězdné bráně představují souhvězdí. Je to rovněž vynikající vědec. Jeho poli působnosti jsou archeologie a lingvistika. Hovoří 23 jazyky. Zabýval se vzájemným propojením starověkých kultur a zastával názor, že mezi starověkými civilizacemi existovalo spojení. Prosazoval teorii, že velké pyramidy v Egyptě nestvořili staří Egypťané, ale mimozemšťané. Vědecká komunita se mu vysmála. Dostal nabídku na spolupráci od Catharine Langfordové, dcery objevitele hvězdné brány, která spolupracovala s letectvem na tajném projektu Hvězdné brány. Jackson nabídku přijal a pomohl s vyluštěním symbolů na nalezené kartuši i na samotné hvězdné bráně. Spolu s plukovníkem O'Neillem se zúčastnil první mise na Abydos. Zde se zamiloval do domorodé dívky Sha're (Shau'ri) a ta se stala jeho ženou. Jackson se rozhodl zůstat na Abydosu a nevrátit se s ostatními na Zem. O'Neill informoval generála Westa, šéfa projektu, že Jackson byl během mise zabit. Nakonec bylo vše prozrazeno o rok později, když Apophis prošel bránou na Zem. Poté, co byla jeho žena Sha're, stejně jako její bratr Skaara, unesena Apophisem a stala se hostitelkou Apophisovy královny Amaunet a Skaara hostitelem Apophisova syna Klorela, vrátil se s O'Neillem a jeho týmem na Zem. Hledání Sha're se stalo hlavní pohnutkou Jacksonova působení v SG-1. Je to jeden z ústředních motivů celého seriálu po celé tři první sezóny. Po smrti Sha're tento motiv ustoupil do pozadí.

Jackson pochází z rodiny vědců. Oba jeho rodiče byli archeologové. Zahynuli, když byl Daniel ještě malý. Stalo se tak při nehodě v Muzeu umění v New Yorku při instalaci výstavy, když se na ně zřítila jedna z kamených desek. Malý Daniel byl dán do pěstounské péče, protože jediný jeho další příbuzný - dědeček Nicholas Ballard, rovněž archeolog, ho neadoptoval, ale dal přednost své práci.

Jackson trpí alergií a závratěmi.


Teal'c
Jaffa, jediný mimozemšťan v SG týmech.

Jaffa Teal'c je uznávaný bojovník a bývalý První muž Goa'ulda Apophise.

Teal'cův otec Ronac byl Prvním mužem Goa'ulda Chrona. Když byl Teal'c ještě dítě, Chronos nařídil jeho otci zaútočit na jednoho mocného Goa'ulda. Byla to předem ztracená bitva. Když Teal'cův otec neuspěl, Chronos ho za trest zabil a Teal'ca s matkou vyhnal. Oba utekli na Chulak, kde Teal'c vyrůstal. Teal'c přísahal, že se stane nejsilnějším Jaffou, aby se jednou mohl stát Prvním mužem Apophise, Chronova nepřítele. To se mu později skutečně podařilo. Jeho učitelem a přítelem se stal mistr Bra'tac, který mu vštěpoval, že Goa'uldi jsou falešní bohové. Teal'c nakonec odmítl dále sloužit Apophisovi a když byl O'Neill se svým týmem zajat na Chulaku, pomohl jim na svobodu a odešel s nimi na Zem, kde se stal členem SG-1. Jeho snem je osvobodit všechny Jaffy z útlaku Goa'uldů. Teal'c představuje pro pozemšťany velmi cenný zdroj informací.

Teal'c zanechal na Chulaku svou rodinu - ženu Drey'auc a syna Rya'ca. Aby zabránil obřadu prim'ta, při kterém měla být jeho synovi implantována goa'uldí larva, vrátil se s týmem SG-1 zpět na Chulak. Tam téměř obětoval svůj život, aby zachránil svého syna. Rya'c byl vážně nemocen a umíral na neštovice. Teal'c mu věnoval svou vlastní goa'uldí larvu. Nakonec sám dostal díky Danielovi a Sam novou larvu a unikl tak jisté smrti. O nějakou dobu později byl Rya'c unesen Apophisem. Teal'c se s SG-1 opět vrátil na Chulak a podařilo se jim Rya'ca osvobodit a odvést i s jeho matkou na Zem. Nyní žije Teal'cova rodina v Zemi světla na planetě P3X-797, kde je Teal'c navštěvuje.

Teal'c je nejstarším členem týmu. V epizodě The Light říká, že mu za 47 dní bude 102 let. "Teal'c" znamená v goa'uldštině "silný".
GOA'ULDI A TOK'ROVÉ - NEPŘÁTELÉ A SPOJENCI

Goa'uldi [Goa'uld]

Parazitická rasa dobyvatelů. Goa'uld ke svému životu potřebuje tělo hostitele, kterého získává násilnou formou a vstupuje do něj zadní částí krku. Hostitele ovládá tak, že se mu ovine kolem páteře a ovládá jeho nervový systém. Goa'uldy rodí goa'uldí královny, které ovšem nejprve musejí získat kód života=DNA od druhu, který se má stát hostitelem. Goa'uldi se rodí s genetickou pamětí. Goa'uld může žít tisíce let, pokud pravidelně používá sarkofág, který ho omlazuje, nebo pokud každých 400 let mění hostitele. Goa'uld prochází třemi životními stádii. Po narození žije goa'uldí larva v uměle udržovaném prostředí v jakési bezbarvé kapalině, připomínající vzhledem vodu. Je obvykle umístěna spolu s ostatními ve speciálních nádobách a až do obřadu implantace se o ní starají jaffští kněží. Po určité době, když je larva připravena na implantaci, je při obřadu zvaném prim'ta implantována kněžími do těla Jaffy, kde žije v jeho břišním vaku až do své dospělosti. Jaffové slouží jako jakýsi inkubátor. Za to, že Jaffové nosí malé Goa'uldy, kteří nahrazují jejich imunitní systém, se těší dokonalému zdraví, dlouhému věku a jsou odolní téměř vůči všem nemocem. Třetí fáze nastává, když je dospělá larva vyjmuta z těla Jaffy a dostává tělo hostitele. Ovšem v seriálu jsme měli možnost vidět v epizodě Hathor, že první stádium bylo přeskočeno a larvy, které porodila Hathor (respektivě nejsilnější larva) mohly být okamžitě implantovány. Mladé goa'uldí larvy jsou několik desítek centimetrů dlouhé a mají bílou barvu. Dospělé larvy jsou mnohem větší a jsou tmavší. Goa'uld má modrou krev.

Goa'uldi nepoužívají jen lidské hostitele. Používali i mnohem starší druhy. Za první hostitele je považována rasa Unasů. Unasové se zrodili ze stejných zárodečných vod jako Goa'uldi na planetě P3X-888. Goa'uldi byli původně predátory, než se stali parazity. Ti, kteří použili Unase za své hostitele, se naučili používat bránu, opustili planetu a postupně se rozšířili po celé galaxii. Nejčastěji ovšem používají lidské hostitele. Podle pověsti Goa'uldi před tisíciletími objevili primitivní svět Tau'ri=Zemi. Byl to první svět, kde se vyvinuly životní formy lidského typu. Goa'uldi primitivní bytosti z Tau'ri dokonale využili. Vybrali si z nich své hostitele, z dalších se stali Jaffové a ze zbytku udělali otroky, které rozseli po hvězdách, aby jim sloužili. Pokud Goa'uld zemře a hostitel zůstane naživu, Goa'uld se rozloží a hostitel ho absorbuje. Zůstane mu v těle jedinečná bílkovina.

Je zakázáno pod trestem smrti, aby dva hostitelé Goa'uldů měli lidské dítě. Takové dítě zdědí veškeré znalosti a tajemství Goa'uldů díky tomu, že se genetická paměť zakódovaná v goa'uldské DNA přenese na lidského potomka. Takovým dětem se říká Harsesis. Goa'uldi je nemilosrdně loví a zabíjejí. Takové dítě počal Apophis se Sha're, hostitelkou Amaunet. Po dobu těhotenství Goa'uld spí a hostitelka má přístup k jeho vzpomínkám, ke genetické paměti. Kdyby se Goa'uld probudil, dítě by se narodilo mrtvé.

Goa'uldi používají vyspělé technologie. Asi nejznámější je tzv. "ozbrojená ruka" [Ribbon Device] - goa'uldská energetická zbraň, která se nasazuje na prsty a zápěstí ruky. Je v ní modifikovaný energetický zdroj tyčové zbraně opatřený usměrňovacími krystaly. Ovládá se myšlením posíleným emocemi. Na dlani je krystal, který vysílá různě silný paprsek. Při delším intenzívním použití paprsku, má zbraň smrtící účinek. Není schopna jen zabíjet, ale je možné jejím prostřednictvím vyslat i myšlenku (Sha're se takto pokusila poslat dr. Jacksonovi vzkaz v epizodě FIAD). Dále používají např. sarkofág, který je omlazuje a je schopen oživit člověka i jeho symbionta dokonce i po smrti, osobní ochranné štíty, zat'nik'ately, komunikační koule, léčebné zařízení, zařízení na ovládnutí mysli a přeprogramování osob, transportní kruhy atd. Mají ha'taky (hataky) - pyramidové mezihvězdné lodě, schopné cestovat napříč galaxií. Někteří Goa'uldi používají k ovládnutí svých poddaných různé drogy. Např. Hathor používala jakýsi růžový kouř s omamnými účinky, který působí pouze na muže a nepůsobí na Jaffy. Seth používal nishtu - drogu v podobě zeleného kouře, která slouží k vymývání mozků a podrobení jeho následovníků, ale rovněž nepůsobí na Jaffy ani jiné Goa'uldy nebo Tok'ry. Sokar zase používal tzv. Sokarovu krev - silné narkotikum způsobující realistické halucinace.

Goa'uldi vládnou silou. Nemají jednotnou vládu, jejich společnost je feudální. Někteří jsou velcí a mocní králové, kteří vládnou mnoha světům jako jejich bohové. Mají vesmírné lodě a armády složené z otroků. Tito nejmocnější Goa'uldi patří k tzv. Vládcům Soustavy. Goa'uldů jsou tisíce, hodnost Vládců Soustavy mají pouze desítky z nich. K nejvlivnějším Goa'uldům patří Apophis, Heru'ur, Hathor, Sokar a Chronos (Cronos, Cronus, Kronos). Další Goa'uldi jsou např. Amaunet (Amonet), Ashrak, Belos (Belus), Bynarr, Isis, Klorel, Marduk, Nefertum, Nirrti, Osiris, Pelops, Ra, Seth, Tanith, Trofsky, Unas, Yu [v české verzi Ti] a Zipacna. Vládci Soustavy mezi sebou neustále bojují o kontrolu nad svými doménami. Vládci Soustavy jsou obvykle považováni svými poddanými za bohy. Např. Ra si vypůjčil náboženství a kulturu starých Egypťanů a použil to k zotročení lidí na Abydosu. Setkáváme se však nejen s mytologií starého Egypta (kromě Raa je to dále i Apophis, Heru'ur, Sokar, Osiris, Seth a další), ale i s mytologií řeckou (Chronos, Pelops), hinduistickou (Nirrti), čínskou (Ti [Yu]) a dalšími.

Goa'uldi často využívají v boji nejen své Jaffy, ale i obyčejné lidi, které seberou na různých planetách. Je to běžné zvláště v případech, kdy jim hrozí porážka. Apophis takto naverboval obyčejné lidi jako řadové vojáky. Mladí vojáci byli přivedeni bránou z různých světů krátce před tím, něž tým SG-1 zničil Apopisovu a Klorelovu loď a byli trénováni jaffskými mistry (viz Rules of Engagement). Pokud chtějí Goa'uldi dobýt nějakou planetu, požívají následující strategii. Vyšlou napřed nejprve zvědy, aby určili hodnotu planety, kterou si hodlají podrobit, a její zranitelnost. Když se žádný ze zvědů nevrátí, odradí je to od invaze. Pokud Goa'uldi nějakou planetu zničí, zanechají varování pro ostatní Goa'uldy a Jaffy. Jde o tzv. korush-nai (něco jako "Vrať se zpět") - symbol, který naznačuje, že planeta byla zničena Goa'uldy, kontaminována a povrch planety je radioaktivní.

S Vládci Soustavy soupeřila o moc goa'uldská liga Linvris, která měla devět členů. Všichni byli nalezeni mrtví na planetě PY3-948. Byli zlikvidováni jedním z Machellových vynálezů na boj proti Goa'uldům (Machello byl jeden z významných bojovníků proti Goa'uldům).

Proti Vládcům Soustavy bojují Tok'rové. Tok'rové jsou vlastně také Goa'uldi, kteří se však kvůli odlišnému názoru na získávání hostitelů s Goa'uldy rozešli před více než 2000 lety.


Tok'rové [Tok'ra]

Jsou hnutím odporu, snaží se zničit Vládce Soustavy a změnit poměry v impériu. Tok'ra znamená doslova "proti Raovi". Jejich činnost spočívá v tom, že se infiltrují mezi Goa'uldy. Ti je velmi pronásledují. Tok'rové měli své špióny i na Apophisových lodích, které tým SG-1 zničil. Zakladatelkou hnutí Tok'rů byla Velká královna Egeria [The Great Queen Egeria], římská bohyně plodnosti a pramenů, rádkyně legendárního římského vládce Numy Pompilia (Numa Pompilius). Před více než 2000 lety se rozešla s Goa'uldy a přišla na Zem, aby zabránila Goa'uldům v braní lidí za své hostitele. Je zakladatelkou linie Tok'rů - její potomci byli prvními Tok'ry. Byla zabita Raem.

Tok'rové rovněž potřebují k životu tělo hostitele, ale na rozdíl od parazitických Goa'uldů vybírají hostitele na základě dobrovolnosti a mezi Tok'rou a hostitelem panuje opravdový symbiotický vztah, vědomí a vůle hostitele nejsou potlačovány. Po spojení hostitel získává všechny vědomosti, moudrost a vzpomínky symbionta a jeho život je dvakrát delší. Symbiotický vztah odlišuje Tok'ry od Goa'uldů. Tok'rové nemají rádi, když se o nich hovoří jako o Goa'uldech.

Dožívají se jen kolem 200 let, pokud nezmění hostitele. Nepoužívají sarkofág, protože pravidelné používání sarkofágu může sice mnohonásobně prodloužit věk, ale postupně úplně změní osobnost toho, kdo ho používá. To je zřejmě také jeden z důvodů, proč jsou Goa'uldi tak násilničtí a nelítostní. Proto Tok'rů není dost na to, aby porazili síly spojené s Vládci Soustavy. Jejich populace neroste. Protože nezískávají nové hostitele násilím, většina jich zemře spolu s hostitelem. Symbionti nemají pohlaví, ale většinou každý symbiont, má-li postupně více hostitelů, preferuje, pokud má možnost výběru, hostitele stále stejného pohlaví. Tok'rové, na rozdíl od Goa'uldů nevstupují do hostitele jeho šíjí, ale ústy. Goa'uldi to dělají proto, že nechtějí vzpomínat na hrůzu ve tváři hostitele, kdykoli se podívají do zrcadla.

Tok'rové jsou známí uměním zametat stopy a vždy své akce dobře maskují. Žijí hluboko pod povrchem planet v tunelech, které nechávají vyrůst. Když přijdou na nové místo, pěstují určité krystaly a ty se rozrostou v tunely a místnosti. Tok'rové je staví podle potřeby. Celá "výstavba" trvá jenom pár vteřin, tunel doslova roste před očima. Jde o urychlený krystalický růst.

K Tok'rům patří např. Garshaw z Belotu [Garshaw of Belote], nejhledanější Goa'uld (resp. Tok'ra) všech dob. Její hostitelkou je Yosuf (Yosuuf), dále Jolinar z Malkshuru [Jolinar of Malkshur], jejíž hostitelkou byla téměř sto let Rosha, dále pak nasyanský vesničan a nakonec krátce kapitán Carterová., Lantash jehož hostitelem je Martouf. Jednou z nejstarších a nejmoudřejších Tok'rů je Selmak. Její hostitelkou byla Saroosh - stará žena, která se dožila téměř 203 pozemských let, dalším hostitelem Selmak se poté stal otec kapitána Carterové generál Jacob Carter.

I Tok'rové mají k dispozci vyspělé technologie. Vlastní např. zařízení, které umožňuje vyvolávat vzpomínky. Kromě sarkofágu dále nepoužívají ani komunikační koule nebo "ozbrojenou ruku".

Vrcholným orgánem Tok'rů je Rada Tok'rů. V současné době jí vede Nejvyšší rada Per'sus.


Jaffové [Jaffa]

Po tisíciletí získávali Goa'uldi lidi ze Země a z dalších planet jako své hostitele. Ti, ze kterých neudělali své hostitele, se stali Jaffy - otroky Goa'uldů, kteří jim slouží jako jakýsi inkubátor. Mají břišní vak, který má otvor ve tvaru písmene "X", ve kterém nosí goa'uldí larvy až do jejich dospělosti. Goa'uldí larva nahrazuje Jaffovi jeho imunitní systém a každý Jaffa se těší dokonalému zdraví, dlouhému věku a je odolný téměř vůči všem nemocem, jedům apod. Jaffa nekomunikuje s goa'uldí larvou, kterou nosí. Bez larvy Jaffa může přežít jen několik hodin. První larva je Jaffovi implantována kněžími v dětském věku při obřadu zvaném prim'ta. Není zcela jasné, jakého věku se může Jaffa dožít, ale odhaduji to na něco kolem 140 let. Bra'tac v epizodě Maternal Instinct říká, že je mu už 135 a je už v letech, kdy nebude moci dlouho nosit Goa'uldí larvu.

Ze seriálu není zcela patrné, zda se postupem času z jedinců z různých planet (ve své většině původem ze Země) vytvořila specifická rasa Jaffů. Není jasné, zda se Jaffskému páru narodí malý Jaffa už s charakteristickým vakem na břiše nebo ne, ale obřad implantace se provádí až, podle mého odhadu, ve věku zhruba 10 let (viz Bloodlines). Co do té doby? Kdyby měl malý Jaffa kapsu na břiše, ale neměl by v ní larvu, neměl by ani imunitní systém a zemřel by. Ale na Chulaku není goa'uldí královna, alespoň o tom nebyla nikde zmínka. Možností je, že kapsu na břiše je schopen udělat kněz při obřadu implantace. Ale ani toto nebylo v seriálu jasně řečeno. V epizodě Hathor se ukázalo, že Jaffou se může stát prakticky kdokoli, pokud ho goa'uldí královna pomocí speciálního zařízení přetvoří na Jaffu tak, že mu vytvoří vak na břiše, do kterého musí být co nejrychleji vložena goa'uldí larva, protože takový jedinec tou procedurou ztratí svůj imunitní systém. Celý proces lze zvrátit použitím sarkofágu. Ovšem to by předpokládalo, že každý Goa'uld má k dispozici goa'uldí královnu, což je podle kontextu seriálu dost nepravděpodobné. Rovněž není jasné, jak dlouho nosí Jaffa jednu goa'uldí larvu až do její dospělosti. Na některých webových stránkách se objevuje lhůta 7 let, ale v seriálu to nikdy nebylo potvrzeno.

Když je Jaffa nemocen nebo vyčerpán, uvede se do stavu kel'no'reem, což je něco jako stav hibernace nebo velmi hluboké meditace. Tehdy je v souladu se svým symbiontem, jejich podvědomí se spojí a symbiont dostane informaci potřebnou k vyléčení nemoci.

Každý mocný Goa'uld má svou armádu Jaffů, kteří mají na čele vytetováno znamení Goa'ulda, kterému slouží. Tetování je černé, s výjimkou hlavního Jaffy - jakéhosi Prvního muže [First Prime], který má zlaté tetování. Jaffové jako bojovníci jsou základem moci Goa'uldů. Slouží jim jako inkubátory i jako armáda, která je díky léčivé síle goa'uldích larev téměř nezranitelná.

Jaffové sloužící Apophisovi žijí na planetě Chulak. Mají svou vlastní kulturu a jsou rozděleni do kast. Jsou podřízeni kněžím, kteří mají na starosti péči o goa'uldí larvy a vše s tím spojené, včetně obřadu implantace, a rovněž udržují víru v Goa'uldy jako bohy.

Nepohodlní Jaffové jsou vyháněni a žijí v táborech vyděděnců mimo ostatní společnost. Ne všichni Jaffové věří, že Goa'uldi jsou jejich bohové. K takovým patří např. mistr Bra'tac, který tuto myšlenku vštěpoval i svým žákům včetně Teal'ca.
ALIANCE ČTYŘ RAS

Kdysi existovala protigoa'uldská aliance čtyř vyspělých mimozemských ras, kterou tvořili Asgardi, Antikové, Noxové a Furlingové. Co o nich víme? Příslušníci aliance se zřejmě scházeli v jakési jednací místnosti na planetě PB2-908, která byla původně označena jako P3X-972 (viz Torment of Tantalus). Když před nějakou dobou členové SG-1 nalezli na této planetě dr. Ernesta Littlefielda, objevili i jakousi jednací místnost, kde našli nápisy ve čtyřech jazycích (viz Torment of Tantalus).


Asgardi [Asgard]

Jeden ze čtyř členů protigoa'uldské aliance. Jsou to humanoidi malého vzrůstu. Mají šedou kůži a nenosí žádné oblečení. Vypadají stejně, jako popisy bytostí od Roswellu. V minulých dobách často navštěvovali Zemi a důkladně studovali lidskou rasu. Je to vysoce technologicky vyspělá rasa, schopná cestovat na svých lodích galaxií. Jejich domovskou planetou je planeta Othala v galaxii Ida. Při cestě bránou ze Země na jejich domovskou planetu je potřeba zadat adresu skládající se z osmi symbolů. Adresa se obvykle skládá ze sedmi symbolů - šesti bodů ve vesmíru a sedmý symbol je výchozí místo. Ten symbol navíc přidává vzdálenost k existujícím bodům, jako směrový kód do jiné oblasti. Protože se planeta nachází v jiné galaxii, cesta tentokrát netrvá obvyklých pět vteřin, ale mnohonásobně déle. Aby mohla být zadána adresa z osmi symboly, brána potřebuje desetkrát větší množství energie než obvykle.

Asgardi jsou přáteli a ochránci všech, kromě Goa'uldů, s nimiž válčí, popřípadě udržují křehkou rovnováhu. Některé planety jsou pod asgardskou ochranou, např. planeta Cimmerie, kam mají Goa'uldi zakázán přístup pod trestem smrti. Další chráněnou planetou je planeta P3X-595, kde žijí primitivní obyvatelé Tiernodi.

Asgardi, především Thor - vrchní velitel asgardské flotily, se stali přáteli a spojenci Země. Thor zprostředkoval vyjednávání Země s Vládci Soustavy, které zastupovali Chronos, Nirrti a Ti [Yu], kdy Země byla nakonec zařazena do Smlouvy o chráněných planetách.

Ve své domovské galaxii mají problémy s replikátory, jakýmisi mechanickými tvory podobnými pavoukům. Ty Asgardi objevili na jedné izolované planetě v jejich domovské galaxii Ida. Jejich tvůrci na planetě nebyli, zřejmě byli zničeni replikátory. Replikátory byly přeneseny na jednu asgardskou loď ke studiu, aniž by Asgardi rozpoznali hrozící nebezpečí. Replikátory se staly morem celé galaxie. Poučily se ze všech prostředků, které proti nim Asgardi použili, aby je zastavili. Replikátory dokonce pronikly na Thorově lodi Biliskner až na Zem a ohrožovaly ji, ale nakonec zde byly zničeny.


Antikové [Ancients]

Stavitelé bran. Již před dlouhou dobou opustili svůj domov, ale zanechali archív svých vědomostí na planetě P3R-272 (viz The Fifth Race). Rovněž vytvořili i jakýsi stroj času na planetě P4X-639, který však nefungoval tak jak měl a zapříčinil opakující se časovou smyčku (viz WOO). Antikové už dávno odešli z části vesmíru, kde žijí Asgardi. Bližší podrobnosti o nich nejsou známy. Nevíme ani jak vypadají.


Noxové [Nox]

Jejich domovskou planetou je P3C-117. Je to humanoidní rasa, na první pohled primitivní. Jde však o vysoce technicky vyspělou civilizaci. Noxové mají schopnost učinit neviditelnými nejen sebe, ale i ostatní osoby, zvířata, předměty a dokonce i celá města. Žijí ve velkých městech plujících na obloze, neviditelných pro nezvané návštěvníky. Jejich schopnost učinit se neviditelnými je i jejich obranou proti nepřátelům, včetně Goa'uldů. Noxové jsou pacifisté a odmítají jakékoli násilí. V případě útoku učiní neviditelnými nejen sebe, ale i svá města a je po boji. Proti neviditelnému cíli se dá těžko bojovat.

Noxové mají rovněž schopnost oživit mrtvé, nejen svého druhu, ale zřejmě jakékoli rasy, při zvláštním obřadu - tzv. "Rituálu života". Jde snad o jakýsi druh hluboké meditace a předávání energie. Je to však i jejich slabá stránka, protože při praktikování tohoto rituálu ztrácejí schopnost neviditelnosti a jsou tak velmi zranitelní při své neschopnosti jinak se bránit.

Rovněž jsou vysoce inteligentní a mají obrovskou schopnost naučit se cizí, jim neznámý jazyk v průběhu několika minut.

Jejich průměrná délka života není známa. Dožívají se však určitě mnohonásobně vyššího věku než lidé. Jedním z nejstarších Noxů je Opher, kterému je 432 let.

Jsou spojenci Tollanů, další vysoce technologicky vyspělé mimozemské rasy.


Furlingové [Furlings]

Jedna ze čtyř ras, která kdysi tvořila alianci proti Goa'uldům společně s Asgardy, Antiky a Noxy. Zatím o nich byla v seriálu pouze zmínka a není o nich známo nic bližšího.
NOVINKY

Michael Shanks opouští Stargate SG-1

Jeden producentů seriálu Brad Wright sdělil na vancouverském Gateconu 2001 (20.-23. září 2001) fanouškům, že Michael Shanks (dr. Daniel Jackson) se rozhodl nepodepsat smlouvu na 6., poslední, řadu Stargate SG-1 a opustí seriál koncem 5. řady. O osudu dr. Jacksona bude rozhodnuto v epizodě s názvem Meridian. MS by se měl údajně objevit v některých dílech 6. řady jako host, ale už ne jako jeden z představitelů hlavní role. Rovněž by se snad měl objevit i v chystaném filmu, který by měl být vyvrcholením seriálu. Tým SG-1 dostane nového člena. Ten by měl být představen před koncem 5. řady. Na Gateconu Wright řekl, že by to měl být muž a pravděpodobně civil.


Film Stargate II a nový seriál Atlantis (Stargate: Atlantis)?

Producent a spoluautor seriálu Brad Wright řekl, že před koncem páté řady bude představen nový mocný nepřítel, který se stane během šesté řady hlavním nepřítelem a protivníkem pozemšťanů. Vyvrcholením pak bude film, který bude zároveň odrazovým můstkem a připraví podmínky pro nový seriál z prostředí Stargate. MGM ve svém newsletteru uvedlo předběžný název Atlantis nebo možná Stargate: Atlantis, ale po několika dnech byl tento název stažen. Zřejmě to bylo příliš předčasné. Nejprve bude dokončena 6. řada Stargate SG-1 - v roce 2003 a pak film (nebude dříve než v roce 2003). Pak by teprve přicházel v úvahu možný nový seriál.
PROČ MĚL SERIÁL TAKOVÝ ÚSPĚCH?
ZHODNOCENÍ ODVYSÍLANÝCH ČTYŘ ŘAD SERIÁLU

Pokud bychom měli zhodnotit zatím uvedené čtyři řady seriálu Stargate SG-1, můžeme epizody vzásadě rozdělit do dvou hlavních skupin. Samozřejmě, že nejde vše přesně rozškatulkovat a zařadit a mnoho epizod bude možné zařadit zároveň do obou skupin, ale přesto se pokusím udělat jakýsi základní přehled.

První skupinu tvoří epizody, které bych nazvala nosnými, posunujícími děj kupředu. Celým seriálem se jako červená niť táhne hlavní dějová linie - boj pozemšťanů představovaných SG týmy pod vedením generála Hammonda, velitele základny SGC, s Goa'uldy. Zabitím Raa spustili pozemšťané řetězec událostí, který se již nedá zastavit. Vládci Soustavy byli upozorněni na to, že Tau'ri (obyvatelé Země) již tak technologicky vyspěli, že pro ně mohou představovat hrozbu. K nejúhlavnějším nepřátelům Země pak bezesporu patří především Apophis, který se znovu a znovu objevuje na scéně poté, co byl několikrát pokládán za mrtvého. K tomu se jako jeden z hlavních motivů připojuje hledání Jacksonovy ženy Sha're a jejího bratra Skaary, které unesl právě Apophis a udělal z nich hostitele pro svou královnu Amaunet a syna Klorela (viz COTG). Tento motiv na konci třetí řady ustupuje po smrti Sha're (viz Forever in a Day) a osvobození Skaary (viz Pretense) do pozadí.

Druhou skupinu tvoří epizody, ve kterých je SG tým vyslán na nějakou planetu a zde se setkává s nějakou kulturou, dochází zde k interakci s místními obyvateli a tým se nakonec vrací zpět na Zemi. Tyto epizody většinou výrazně neposunují děj kupředu (i když i zde jsou výjimky), ale udržují pestrost děje a splňují jeden z cílů vytvoření projektu Hvězdné brány - průzkum nových světů a poznávání nových civilizací. Ovšem i ve většině těchto epizod se dozvídáme mnoho nových informací nejen o nových kulturách, ale i o minulosti a soukromí hlavních hrdinů, je zde více času a prostoru pro rozvoj a jemnější prokreslení jednotlivých postav, rozvoj vztahů mezi členy SG-1 a také generálem Hammondem, dr. Fraiserovou a dalšími (na to většinou v akčněji laděných epizodách, kde jde o bytí a nebytí Země nezbývá vždy tolik času). I zde se objevují nové technologie a zbraně nebo důležité informace, které jsou pak využity v dalších epizodách. Jsou to takové střípky informací, které dávají dohromady pestrou mozaiku a jsou neméně důležité pro průběh děje a úspěch celého seriálu. S některými planetami a jejich obyvateli se pak můžeme setkat i několikrát (viz např. Cimmeřané - Thor's Hammer, Thor's Chariot nebo Harlan a kopie týmu SG-1 - Tin Man, Double Jeopardy atd.).

Zde je možné kultury dále různě dělit např. na humanoidní a nehumanoidní (viz Cold Lazarus, Message in a Bottle, Bane, Nemesis, Small Victories, Watergate, Scorched Earth, Prodigy, Entity), technologicky vyspělé (kromě již výše uvedených viz např. Fire and Water, Tin Man, Spirits, Deadman Switch, Urgo, Scorched Earth atd.) nebo na úrovni Země a zaostalejší, většinou potomky starověkých pozemských národů, které Goa'uldi odvlekli ze Země na jiné planety (viz např. Emancipation, The Broca Divide, Thor's Hammer, Cor-ai, Demons, A Hundred Days atd.), přátelské a méně přátelské apod.

Zajímavou podskupinu tvoří epizody, ve kterých dochází ke střetům SGC a rozvědkou nebo politiky kvůli rozdílným názorům na získávání informací a technologií, financování atd. (viz The Enemy Within, Enigma, Politics, Bane, Shades of Grey, Chain Reaction). Většinou jde o epizody ve kterých se objevuje plukovník Maybourne nebo senátor Kinsey. Tyto epizody mohou patřit zároveň do obou hlavních skupin.

Neméně zajímavou podskupinu tvoří epizody odehrávající se v minulosti nebo budoucnosti, popřípadě v alternativní realitě (viz 1969, 2010, TBFTGOG, Point of View). Opět mohou být zařazeny do obou skupin. Především epizody odehrávající se v alternativní realitě dávají široké možnosti rozehrát děj na téma co by se stalo, kdyby. Rovněž se zde můžeme setkat i s osobami, které v naší realitě již zemřeli (např. major Kawalsky). Tyto epizody patří k nejlepším z celého seriálu.

Seriál si získal nesmírnou popularitu po celém světě. Podle mého názoru je to jeden z nejlepších sci-fi seriálů vůbec. Má totiž vše, co správný sci-fi seriál má mít - sympatické hlavní hrdiny, kteří nejsou neomylní a neprůstřelní a se kterými se může divák ztotožnit, zajímavý a napínavý děj, skvělé speciální efekty a výborné herecké výkony. Téměř v každé epizodě poznáváme novou planetu a novou kulturu a přesto seriál není jen sledem jednotlivých vzájemně na sebe nenavazujících epizod, ale naopak má dějovou linii, která propojuje jednotlivé epizody dohromady. Seriál se od mnoha jiných také odlišuje tím, že k cestování vesmírem není zapotřebí kosmických lodí. Člověk se pomocí mimozemského artefaktu - hvězdné brány - může dostat na jinou planetu během několika vteřin, což je nepochybně velmi lákavá představa. Rovněž mytologické pozadí celého seriálu je velmi zajímavé a dává seriálu neopakovatelnou atmosféru. A navíc je unikátní tím, že se na rozdíl od jiných podobných seriálů odehrává v naší současnosti. Všechno vypadá velmi reálně a tak si divák může pohrávat s myšlenkou, že by to nemuselo být zase až tak nereálné, že by se vlastně kdykoli mohlo přihodit něco podobného. A to je, myslím, další moment, který silně přitahuje mnoho diváků.

Bohužel seriál šestou řadou skončí. O tom, zda vůbec bude 6. řada se vedly dlouhé debaty. Studio MGM váhalo i přes nesporný úspěch seriálu. Nakonec bylo rozhodnuto, zjevně i pod tlakem tisíců dopisů, mailů a petic od fanoušků z celého světa, že 6. řada bude. MGM Television uzavřela dohodu se SCI FI Channel. Podle vyjádření prezidenta SCI FI Channel Bonnie Hammera se přesune 6. řada ze Showtime na SCI FI Channel a zde bude vysílána od června 2002. Doufám, že v druhé polovině 5. řady nebo v 6. řadě seriálu nám autoři konečně prozradí, jak vypadají tajemní zbývající dva členové aliance čtyř vyspělých ras - Antikové a Furlingové. Takže se určitě máme na co těšit.KonecZpět na CONY | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.