Přednáška Sovoga z Raukonu 2001

© Sovog (prosíme nepřebírat na jiné stránky)GOA'ULDI


Raukon 2000
Kolín, 6.-8. 10. 2000

Tuto přednášku jsem připravil pro Raukon 2000, který se konal 6-8.10.2000 v Kolíně.
Součástí přednášky bylo 35 minut videa sestříhaného z 3 sérií SG-1. Toto video není zatím k dispozici v digitální podobě....

Goa'uldi jsou vysoce inteligentní mimozemskou rasou, která parazituje na jiných rasách. Používají těla jiných humanoidních ras jako své hostitele, zcizují jiné technologie a zotročují primitivní rasy. Používají mnohem vyspělejší technologii než jaké jsou k dispozici na Zemi. Díky svým možnostem jsou často považováni primitivnějšími rasami za Bohy a tohoto také využívají. Většinu jejich technologií považují primitivní rasy za kouzla nebo boží moc. Díky tomu a prostřednictvím Hvězdných Bran jsou schopni Goa´uldi ovládat velké množství planet. Méně vyvinuté civilizace drží v otroctví, zabraňují jejich rozvoji, vládnou jim krutě jako Bozi a tuto víru podporují jako nástroj neomezené moci. Považují se za nadřazenou rasu, povyšují se nad jiné rasy.

Jak vlastně vypadají?
Goa´uldi vypadají jako hadi. Mladé Goa´uldy rodí Goa´uldí královna poté co získá DNA zvolené rasy. Díky tomu si mohou pro své účely přizpůsobit prakticky jakoukoliv rasu. Jednou z královen byla i Hathor. Goau´ldi jsou porozeni v tekuté směsi a tam pak pobývají dokud nejsou předáni do těla Jaffy. Jaffové jsou otroci, sloužící Goa´uldům jako incubátor. Každý Jaffa má v břiše lalok v kterém nosí larvu Goa´ulda dokud nedospěje. Tento cyklus trvá 7 let. Během této doby nejsou larvy schopny ovládat Jaffu, nahrazují mu však imunitní systém a jsou schopni vyléčit mu většinu zranění. Jaffové slouží v tomto období Goa´uldským vládcům jako vojáci. Když larvy dospějí jsou přeneseny do těla vybraného hostitele a ovládnou ho. Implantace probíhá tak, že jsou vybráni krásní a zdatní jedinci. Larva si pak vybere nejlepšího hostitele a pronikne do jeho těla poblíž páteře na šíji. Po tomto vniknutí zůstane hostiteli na krku jizva. Larva se uhnízdí poblíž mozku hostitele a svým ocasem obkrouží hostitelovu páteř. To, že je v hostitelovi Goa´uld se dá také poznat podle toho, že mu občas svítí oči bílým světlem – většinou když Goa´uld prožívá nějaké emoce- zlobu. Pokud se nenacházejí v těle hostitele jsou poměrně velmi slabý, malí a zranitelní. Mají skvělé uzdravující schopnosti a s pomocí sarkofágu dokáží být téměř nesmrtelní - žijí tisíce let. Hostitel získá od Goa´ulda také mnohem větší sílu. První hostitelskou rasou Goa´uldů byli Unasové což jsou zlí a drsní humanoidi, kteří žili společně s Goa´uldy na jejich domovské planetě. Vynořili se ze stejné liquidní substance jako larvy Goa`uldů. Hostitelova mysl, znalosti a paměť jsou Goa'uldskému symbiontu plně k dispozici. Zařízení Thorovo kladivo umožňuje odstranění parazita z těle hostitele a opětné nabytí původní osobnosti hostitele. Někteří z hostitelů jsou také schopni svého Goa'uldského parazita ovlivňovat (Kendra).

Poprvé se s nimi setkal plukovník O'Neill na planetě Abydos. Goa´uldi se ukázali být velmi nebezpečnou rasou. I když vypadají jako lidé jsou ve skutečnosti symbiotickou rasou. S pomocí armád Jaffů, kteří jsou biologicky upravení a vycvičení otroci, sloužící Goa´uldům jsou schopni zaútočit rychle a bez milosti. Používají množství zbraní od typických tyčových zbraní, smrtících kluzáků až po ozbrojenou ruku (ribbon device).

Goa´uldi se objevili na Zemi poprvé v dobách starého Egypta. Prvním z nich byl Ra, dále Apophis a Hathor. Na Abydosu se zjistilo, že pozemská Hvězdná Brána byla pohřbena po povstání v Egyptě. Jak se zjistilo Hvězdné Brány nezkonstruovali Goa'uldi, ale jiná mimozemská rasa zvaná Antikové. Goa´uldi Bránu stejně jako veškeré jiné technologie ukradli a využili jako nástroj zotročení a vlády nad planetami.

Vládcové systému:
Goa´uldská společnost je feudálního stylu a navíc jsou Goa´uldi velmi agresivní. Několik vládců systému vládne určitým systémům a vládne mezi nimi rivalita, takže mezi sebou neustále válčí. Jakmile je nějaký Goa´uldský vládce systému oslaben ve své pozici ostatní na něj zaútočí a pokud ho porazí ovládnou jeho systém. To se stalo Apophisovi, poté co ho tým SG-1 oslabil. Byl poražen Goa´uldem Sokarem.
Dalším rysem Goa´uldské společnosti je, že i synové Goa´uldů se často postaví svým otcům.
Kdyby nějaký Goa´uld převzal absolutní moc nad všemi systémy stal by se pak ohrožením celé Galaxii a to i Asgardům.
Každý vládce systému vlastní vlastní armády Jaffů, které jsou odlišeny zbrojí a znamením na čele. Apophis používá Hadí stráž - helmy ve tvaru hada a symbol hada s dvěma hlavami na čele, Heru´ur používá Sokolí stráž - helmy ve tvaru Sokola a symbol sokola na čele. Hathořiny jednotky používaly oba typy přileb, poté co se ukryla na planetě P3X-254. Sokarovi jednotky mají speciální červenou zbroj a na čele symbol hvězdy.
Lidské mýty však ukazují, že Vládci systému spolu nejen bojují, ale že také občas stvoří spojenectví. Jednu takou kdysi stvořil Goa´uld Cronos. Tato aliance pak společně bránila Goa´uldská území, před jinými rasami pravděpodobně Asgardy. Aliance však neměla dlouhé trvání.

Následuje seznam zatím známých vládců systémů, kde se v pozemské mytologii objevili a v jaké roli: 

Amaunet
Na Chulaku byla do těla Abydoské ženy Sha´re implantována Amaunet a tak se z ní stal hostitel Goa´ulda a manželka Apophise. Společně s Apophisem pak opustila Chulak. Daniel se vydal jí hledat a slíbil jejímu otci Kasufovi, že se po roce vrátí. Mezitím měla být brána zakopána. Po roce se Daniel opravdu vrátil a zjistil, že Sha´re je na Abydosu a bude brzi rodit. Tím, že byla těhotná, Goa´uld nad ní neměl moc. Mělo se jí narodit dítě Harsesis, které Amaunet splodila s Apophisem. Pomohl při porodu dítěte a pak ho ukryl u otce Sha´re Kasufa. Amaunet opět převzala kontrolu nad Sha´re a uprchla z Abydosu. Později se vrátila na Abydos a unesla Harsesise. Ukryla ho na planetě Kheb. Poté se vrátila na Abydos a byla zabita Teal´cem v okamžiku kdy se snažila zabít Daniela. 

Apophis — Egypt; Bůh noci, bojoval proti Ra 
Apophis patří k nejznámějším Goa'uldům. SG-1 se s ním setkává velmi často. Apophis zaútočil na základnu SGC rok po misi na Abydos a umožnil tak otevření projektu SGC a tvorbu SG týmů. Tým SG-1 se s ním utkal při několika následujících misích. Apophis se také objevil na Abydosu kde unesl několik místních lidí včetně Sha´re, která se po implantaci Goa´ulda stala jeho ženou Amaunet a chlapce Skaary do kterého byl implantován jeho Goa´uldský syn Klorel. Apophis je velmi často doprovázen svými Jaffy a hlavně jejich elitou Hadí stráží. Před dezercí byl prvním mužem Apophise Teal´c. Po dezerci Teal´ca je vedl Shak´l, kterého však při osobním souboji zabil Teal´c na planetě P3X-1279. Apophis využívá všechny technologické prostředky Goa´uldů včetně osobního silového pole, ribbon device, tyčové zbraně apod.Je to nemilosrdný vůdce systému, mnoha planetám vládne jako nelítostný Bůh neštítící se vyvraždění všech svých odpůrců. Často se vyskytuje na Chulaku, kde si udržuje své armády Jaffů. Planeta kde je jeho skutečné sídlo je zatím neznámá. Ve snaze zničit pozemsko bránu a všechno živé na Zemi, posílal skrz Bránu bomby. Ty však byli neúčinné díky Irisu. Proto se rozhodl se svým synem Klorelem provést invazi na Zemi. V té mu zabránil tým SG-1, který vyhodil jejich lodě do povětří. Podařilo se mu a Klorelovi sice utéct Bránou na Chulak, avšak přišel tak o jádro své armády. Tím byla jeho pozice vládce systému silně oslabena a začali si na ní dělat nárok jiní Goa´uldi. Na Chulaku unesl syna Teal´ca Rya´ca a vymyl mu mozek. Tím byl Rya´c zcela podřízen Apophisovi a ochoten zničit Zemi látkou ukrytou v jeho zubech. Tomu se však podařilo zabránit a dostat ho z pod vlivu Apophise.Po tomto neúspěchu ukryl svou těhotnou ženu Amaunet na Abydos, aby zde v bezpečí porodila jejich společné lidské dítě, které se mělo stát v době dovršení dospělosti, novým hostitelem Apophise.Na Abydos se však dostal i Daniel, unesl dítě a ukryl ho jak před Apophisem tak před Heru-rem, který sem přišel dítě unést. Apophis opět unikl se svou ženou Amaunet skrz Bránu. Později došlo ke konfrontaci mezi Sokarem a Apophisem a Apophis byl poražen. Těžce zraněný vyhledal pomoc SG-1 a ukryl se na Zemi. Zde také zemřel. Během pobytu na Zemi bylo SGC vyhrožováno Sokarem a tak byla mrtvola Apophise předána Sokarovi. Sokar Apopohise oživil a poté ho krutě mučil. Když se nabažil uvrhl zohaveného Apophise do pekla vytvořeného na měsíci Netu. Zde získal Apophis pozici prvního muže pod jménem Neonac. Po příchodu SG-1 na Netu využil situace a zabil Bajnara. Pak vyslýchal SG-1, aby z nich dostal důležité informace. Poté co se domníval že je získal přišel za Sokarem. Ten však zjistil, že informace jsou bezcené a rozhodl se Apophise zabít. Apophis však zabil Sokarovi Jaffy a v poslední chvíli unikl z lodi Sokara, která byla vzápětí zničena. Apophis tak získal vládu nad Sokarovými vojsky. Od té doby pátrá po svém synovi Harsesisovi. Je nadále považován za velké ohrožení Země.  

Hathor — Egypt; bohyně plodnosti a pomsty, byla proti Ra společně s Apophisem
Hathor je bohyní, která byla uctívána v mnoha kulturách.Společně s Bohem Ra se podílela na zotročení lidí a v Egyptě byla uctívána jako Bohyně Lásky. V Řecku se jí říkalo Aphrodite. Podle Egyptské mytologie byla poslána Bohem Ra, aby zničila lidstvo, ona se však vzepřela, neboť radši lidstvo kontrolovala než, aby ho zničila. Za to byla Bohem Ra potrestána a uvězněna ve svém sarkofágu v Mayské pyramidě po tisíce let. Hathor je Goa´uldská královna což znamená, že má schopnost produkovat nové Goa´uldské larvy, které jsou následně implantovány do těl Jaffů. Toho docílí tím, že získá genetický kód z rasy, která se stane novým hostitelem, a je pak ideální pro nové Goa´uldy. Hathor k tomu používá silné feromony, které omámí mužskou populaci, takže jí pak bezmezně poslouchají. Po probuzení v sarkofágu se dostala do komplexu SGC kde oblouznila všechny muže nejen svou krásou, ale také feromony. S použitím genetického kódu Daniela vytvořila nové Goa´uldské larvy a s použitím Goa´uldkého zařízení si z Jacka udělala svého prvního Jaffu tak, že mu udělala díru do břicha, aby mohl hostit Goa´uldí larvu. V poslední chvíli byla zastavena ženami ze základny, které nepodléhají její moci a Jack byl zachráněn v sarkofágu. Poté se jí podařilo utéci branou na Chulak a odtamtuď neznámo kam. Později si vybudoval základnu na jedné z planet a v ní repliku komplexu SGC. Poté zajala tým SG-1 a implantovala do Jacka Goa´ulda. Ten však byl zachráněn Tok´rou, která infiltrovala základnu Hathor. Jack poté vhodil Hathor do kryogení kapaliny. Hathor je považována za mrtvou. 

Heru´ur — Egypt; syn slunce, vládce Egypta, je to dobyvatelHeru-ur je synem Ra a Hathor.
Je vládcem soustavy. Mezi Goa´uldy je známý jako nemilosrdný dobyvatel, který zničí vše co se mu postaví. Znakem, který ho prezentuje je sokol. Heru-ur se poprvé objevil na Cimmerii, poté co bylo zničeno Thorovo kladivo. Podrobil si místní obyvatelstvo a zřídil si zde základnu a zahájil stavbu nových lodí. Jeho plány mu překazil tým SG-1, s kterým se zde setkal, a který zavolal Asgardy, kteří zničili všechny jeho jednotky a techniku. Heru-ur v poslední chvíli unikl skrz Bránu. SG-1 se s ním opět setkala na Abydosu, kde se snažil chytit Amaunet a její dítě. Jack zde zasáhl ruku Heru-ura nožem a ten se poté odtransportoval kruhy na svou loď a uprchl. Později Heru´ur zaútočil na Amaunet na Abydosu. Heru´ur je nadále nebezpečím pro SGC

Chronos — Řecko; nejsilnější z Titánů, Bůh osudu a otec Olympsých Bohů
Chronos je nejvýše postavený Goa´uld. V minulosti se mu dokonce po jistou dobu podařilo sjednotit Goa´uldy proti Asgardům. Cronos se zůčastnil jednání s Asgardy o Zemi. Při tomto jednání byl napaden Goa´uldkou Nirrti a těžce raněn. Hrozila jeho smrt. Byl však vyléčen Samanthou. Poté souhlasil se smlouvou a odešel ze Země.

Klorel
Klorel je synem Apophise a Hathor. Žije v hostiteli Skaarovi. Velel jedné z lodí, která vedla útok na Zemi. Jack byl nucen ho zabít, avšak s použitím sarkofágu opět ožil. Krátce před destrukcí lodi se mu podařilo společně s otcem utéci na Chulak. Později byl chycen Tollany když unikl na jejich planetu před Sokarovými vojsky.Tollané zahájili přelíčení v kterém se mělo rozhodnout zda Klorel zůstane v těle Skaary či zda bude vyjmut. Bylo rozhodnuto o vyjmutí a Klorel byl poslán na jednu z planet ovládanou Goa´uldy. 

Nirrti — Indie; bohyně smrti a ničení, zosobnění lži a klamu

Pellops — Řecko;

Ra — Egypt; vládce všech Bohů, Bůh slunce
mrtev -zničen jadernou hlavicí ve své lodi na orbitu AbydosuPodle Egyptské mytologie je Ra Bohem Slunce. Goa´uld žijící v umírajícím těle hostitele si našel nového hostitele v těle mladého chlapce v Egyptě na Zemi. Po povstání, které na Zemi vzniklo unikl na Abydos a vzal si s sebou tisíce otroků. Když se s lidmi ze Země opět setkal, při misi Jacka a Daniela na Abydos, byl překvapen jak moc pokročili lidé ve vývoji, aže jsou schopni ovládat atomovou energii. Podařilo se mu ukořistit jadernou hlavici BFMB Mark V, kterou přinesl Jack na Abydos, aby zničil zdejší Hvězdnou Bránu. Ra se rozhodl poslat tuto zbran na Zem společně s horninou Naquadah což by způdobilo 1000x větší destrukci. Loď Ra byla zničena na orbitě nad Abydosem poté co na ní Jack transportoval tuto bombu. Později se zjistilo, že v dobách starého Egypta pracoval Ra společně s Hathor na zotročení lidí. Když se proti němu obrátila nechal jí uvěznit v sarkofágu v Máyském chrámu.   


Seth — Egypt; Bůh smrti bez konce a utrpení

Sokar — Střední východ; vládce podsvětí
Je to vyhnaný vládcem systému. Byl vyhnán z rady vládců systému Goa´uldem Kronosem. Byl považován za velmi nebezpečného dokonce i pro ostatní Goa´uldy. Ostatní Goa´uldi se ho báli a měli strach, že převezme absolutní moc nad všemi. V dobách kdy vládl jako vládce systému si vysloužil díky svému jednání a chovaní pojmenování ďábel a osobnost zodpovědná za veškeré zlo. V starém Egyptě byl vyznáván jako původní Bůh smrti. V té době se také proti němu postavil Apophis a Ra a zabili ho. Sokar se však po tisíciletích vrátil, chytil Apophise a mučil ho. Po smrti Apophise opět začal získávat ztracenou moc.Je to velmi nebezpečný Goa´uld, který se nezastaví před ničím. Když byl Apophis ukryt na Zemi útočil skrz Bránu a málem roztavil Iris. 

Yu(Ti) — Čína; stvořit člověka a sjednotitel všech lidí Ch'in

Zipacna — Jižní Amerika (Mayové)

Belus - Babylon, zabil Omoroccu

Zatím jsou známé 3 politické skupiny mezi Goa´uldy a to Vládci soustav, Linverni a Tok´ra. Vládci soustav a Linvris existují na stejné politické úrovni, přičemž Vládci soustav disponují větší mocí. Tok´ra jsou považováni za rebely Vládcemi soustav. Je tomu tak proto, že nechtějí zotročovat jiné rasy a proto že si vybírají dobrovolné hostitele. Za to jsou Vládcemi soustav velmi pronásledováni a musí se ukrývat v podzemí planet.  Zatím se neví zda Goa´uld je název rasy či určité skupiny nějaké rasy. Podle zatvrzelého odporu Tok´rů být zváni Goa´uldi se zdá, že Goa´uld je název podskupiny nějaké rasy jejíž název je zatím neznámý.Goa´uldi jsou jako jediní schopni vycítit přítomnost Reetou. Jejich přítomnost jim způsobuje velkou nevolnost.

Jazyk Goa´uldů:
Chaapa´ai /šapa ai/ - Hvězdná Brána
Tau´ri /tauri/ - Země
chel´nak /čel nak/ - skvělý (volný překlad)
kelno´riim /kel nou rím/ - stav hluboké meditace
kree /krí/ - používá se v mnoha významech, například: "Ty tam" čím se přilákává pozornost Jaffy, používá se při rozdávání
rozkazů, vždy to vyslovuje nadřízený.
shol´va /šo-va/ - zrádce
Korush'nai /koruš nei/ - odejdi. Je to symbol, který upozorňuje Jaffy a Goa´uldi na nebezpečí. Označují se tak planety, které jsou nějak zamořeny například po útoku Goa´uldů. Korush´nai nalezl tým SG-1 na planetě P3R-233.
Prin´tah/prin tah/ - ceremonie, při které je do těla Jaffy poprvé zaveden Goa´uld.


Zpět na CONY | FLASH INDEX | NONFLASH INDEX


Vytvořil sg1.cz tým.